Notatka z posiedzenia Zarządu OT-04 – 21.09.2021

W dniu 21.09.2021 o godzinie 16.30 odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego zarządu oddziału w siedzibie BO PZK przy ul. Modrzewiowej 25 w Bydgoszczy.


Obecni byli:

SP2JFF, SP2DDV, SP2GJI, SQ2HCK, SP2JP, SP2GUN, SP2BP, SQ2JK

Tematy:

  1. Opracowanie nowej strony oddziału, przeniesienie jej na serwer PZK.
  2. Wykonać bilans otwarcia.
  3. Wypowiedzenie umowy z KPC odnośnie dzierżawy pomieszczeń (co z dokumentami).
  4. Temat nadrzędny, to sprawa postępowania SP2LQP. Czy nie zastanowić się nad pismem do ZGPZK, z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z przekazaniem dokumentów będących w posiadaniu byłego sekretarza OT-04 SP2LQP.
  5. Zwrócenie uwagi na problem rozpoczęcia działalności nowego zarządu OT-04.
  6. Potrzeba zrobienia inwentaryzacji z działalności klubów przy OT-04.
  7. Opracowanie planu pracy na najbliższe 2 lata.
  8. Teczki osobowe przechowywanie dokumentów, dostęp osób trzecich (wrażliwe dane).


Paweł, SP2BP