Posiedzenie Zarządu OT-04 – 10.04.2017

W dniu 10 kwietnia br. o godz. 16:00 w siedzibie Oddziału Bydgoskiego PZK ul. Modrzewiowa 25 odbędzie się trzecie posiedzenie Zarządu Oddziału. Proponowany porządek spotkania:

1. Przywitanie przybyłych uczestników.

2. Przedstawienie proponowanego porządku spotkania, dyskusja nad ewentualnymi zmianami, przyjęcie porządku przez członków ZO.

3. Zapoznanie uczestników z podjętymi działaniami przez Zarząd.

4. Omówienie sytuacji członkowskiej i finansowej Oddziału.

5. Obchody 60-lecia istnienia Oddziału – stan działań.

6. Omówienie ogólnopolskich ćwiczeń łączności kryzysowej „Huragan 2017”.

7. Strona oddziałowa, komunikaty radiowe – stan na dzień posiedzenia Zarządu.

8. Przedstawienie informacji dot. organizacji MSK Bachorze.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zakończenie spotkania.

Sekretarz Oddziału Bydgoskiego PZK

Piotr Eichler SP2LQP