Posiedzenie Zarządu OT-04 – 12.12.2022

Protokół z Posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Bydgoszczy OT04 w dniu 12.12.2022r.

 1. Powitanie zgromadzonych SQ2HCK. SP2DDV, SP2JP, SP2-04-625.
 2. Podsumowanie realizacji działań związanych z budową i dalszym doskonaleniem systemów antenowych Klubu OT04 SP2KKB.
  Współpraca anten LongWire i GP z automatyczną skrzynką antenową.
  Zakup interfejsu dla emisji cyfrowych do radiostacji FT450D.
  Próby uruchomienia Emisji cyfrowych FT8, FT4. Wymiana interfejsu dla obsługi CAT w FT450D.
 3. Dalsze prace porządkowe zasobów historycznych OT04
  SQ2HCK zapoznał ze stanem uporządkowania zasobów Oddziału.
  Sposoby Archiwizacji elektronicznej zasobów historycznych Oddziału SQ2HCK.
  OT 04 jest kontynuatorem dawniejszego Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców i posiada znaczne zasoby całego terytorium dawniejszego województwa bydgoskiego (Toruń Włocławek). Nawiązanie współpracy z biblioteką
  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w celu archiwizacji elektronicznej.
 4. Zapoznanie zgromadzonych ze stanem prac antenowych SQ2HCK, SP2DDV
  Demontaż anten poprzednich użytkowników budynku.
  Wykorzystanie masztów antenowych do instalacji anten KF i UKF.
  Oczyszczenie i zakonserwowanie masztów antenowych.
  Odbiór przekazanej nieodpłatnie anteny wielopasmowej typu GP od SP2FAX.
  Zakup anteny X510 i kabla antenowego UKF.
  Montaż anteny KF long wire, podstawowe pomiary, anteny pierwsze QSO.
  Naprawa anteny GP.
 5. Stan finansowy OT 04 SP2JP.
  SP2JP przedstawił realizację stanu składek na konto bankowe Oddziału.
  Stan finansowy po połowie roku poprawił się i wynosi 7.150,-zł.
  Realizacja zgromadzonych faktur SQ2HCK.
 6. Zamierzenia działań na najbliższy okres SP2HCK, SP2DDV.
  Poprawienie parametrów anteny KF i jej konserwacja.
  Instalacja anteny UKF 2m&70cm.
  Uruchomienie radiostacji KF i UKF z reaktywowanym znakiem SP2KKB
  SP2 Klub Krótkofalowców Bydgoszcz.
  Zakup komputera do współpracy z radiostacją SP2KKB.
  Komputer polizingowy DELL i7, 16GB, dysk 512GB SSD, Windows 10 PRO cena 820,-zł
  Uruchomienie komputera do współpracy z radiostacją.
  Uruchomienia programu logującego Logger32, programu do łączności cyfrowych FT8, FT4.
  Dalsze działania w celu uruchomienie przemiennika OT 04.