Posiedzenie Zarządu OT-04 – 24.02.2018

24 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie zarządu BO PZK. W posiedzeniu udział wzięli jego członkowie Witold Błasiak SP2JBJ – prezes OT, Piotr Eichler SP2LQP – sekretarz OT i Anna Mieloch SP2IM – członkini ZO (SP2JAR i SP2GTJ – nieobecność usprawiedliwiona) oraz przedstawiciele zarządu klubu SP2PBY Andrzej Owsianny – sekretarz i Dariusz Zieliński SP2DUS – członek. Tematem głównym było omówienie sytuacji jaka wytworzyła się po opuszczeniu pomieszczeń przy ul. Modrzewiowej i zmianie lokalizacji przez klub SP2PBY, ustosunkowanie się zarządu Oddziału do pisma tej sprawie wystosowanego przez zarząd klubu, wyjaśnienie wzajemnych stanowisk z tym związanych zarządów Oddziału i klubu, zapoznanie się przez zarząd Oddziału ze sprawozdaniem z działalności klubowej za rok 2017 oraz rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie działalności.

   W trakcie spotkania omówiono nieporozumienia jakie powstały na linii zarząd Oddziału – zarząd klubu SP2PBY i sprawę uznano za wyjaśnioną w sposób satysfakcjonujący dla obu stron. Ustalono również, że klub będzie na bieżąco informował o swoich przedsięwzięciach i działaniach zarząd Oddziału, tak by można było aktywność klubu i jego osiągnięcia odnotowywać m.in. na stronie www OT04.

   Ze sprawozdania z działalności klubowej za rok 2017 – uzupełnionego wypowiedziami obecnych na posiedzeniu przedstawicieli klubu – wynika, że klub podjął współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braill’a w Bydgoszczy. Dla wychowanków ośrodka, którzy biorą udział w zajęciach klubowych zarząd klubu postanowił zakupić personalizowane koszulki klubowe i zwrócił się do zarządu Oddziału z wnioskiem o sfinansowanie tego zakupu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Stosowna uchwała zostanie podjęta po uzyskaniu od skarbnika ZG PZK informacji jakimi środkami OPP dysponuje klub, a w jakiej wysokości będzie trzeba dofinansować zakup z pieniędzy OT. Informacja ta powinna być znana w ciągu tygodnia-dwóch od daty posiedzenia.

   Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do oddziału nowego członka (nadzwyczajnego) i przychylił się do jego wniosku przydzielając znak nasłuchowy – SP2-04-616.

Sekretarz BO PZK

Piotr Eichler SP2LQP