Posiedzenie Zarządu OT-04 – 24.08.2022

W dniu 24 sierpnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu OT-04.

Poniżej prezentujemy tematy, które były poruszone podczas posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Bydgoszczy OT04 24.08.2022r.

 1. Powitanie zgromadzonych (SQ2HCK).
 1. Podsumowanie realizacji dotychczasowych działań poza siedzibą Oddziału:
 • Cykliczne Zawody Urodziny Miasta Bydgoszczy UMB-C  (SQ2DYL).
 • Spotkanie krótkofalowców OT04 na majówce w Leśnictwie Kruszyn – ok. 30 osób (SQ2HCK, SP2DDV, SP2JBJ).
 • Udział w prezentacji krótkofalarskiej na V Pikniku Organizacji Pozarządowych Wyspa Młyńska – centrum Bydgoszczy (SQ2HCK SP2DDV).
 1. Zapoznanie zgromadzonych ze stanem prac porządkowych w pomieszczeniu Oddziału.
 • SQ2HCK zapoznał ze stanem uporządkowania zasobów Oddziału.
 • Sposoby Archiwizacji elektronicznej zasobów historycznych Oddziału (SQ2HCK).

      OT 04 jest kontynuatorem dawniejszego Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców i posiada znaczne zasoby pochodzące całego terytorium dawniejszego województwa bydgoskiego (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek). Nawiązania została współpraca z biblioteką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w celu archiwizacji elektronicznej.

 1. Zapoznanie zgromadzonych ze stanem prac antenowych (SQ2HCK, SP2DDV):
 • Demontaż anten poprzednich użytkowników budynku.
 • Wykorzystanie masztów antenowych do instalacji anten KF i UKF.
 • Oczyszczenie i zakonserwowanie masztów antenowych.
 • Odbiór przekazanej nieodpłatnie anteny wielopasmowej typu GP od SP2FAX.
 • Zakup anteny X510 i kabla antenowego UKF.
 • Montaż anteny KF long wire, podstawowe pomiary, anteny pierwsze QSO.
 • Naprawa anteny GP.
 1. Stan finansowy OT 04 (SP2JP).
 • SP2JP przedstawił realizację planu wpływu składek na konto bankowe Oddziału.
 • Stan finansowy po połowie roku poprawił się i wynosi 7.150,-zł.
 • Omówienie zgromadzonych faktur SQ2HCK.
 1. Zamierzenia działań na najbliższy okres (SP2HCK, SP2DDV).
 • Poprawienie parametrów anteny KF i jej konserwacja.
 • Instalacja anteny UKF 2m&70cm.
 • Uruchomienie radiostacji KF i UKF z reaktywowanym znakiem SP2KKB

      SP2  Klub Krótkofalowców Bydgoszcz.

 • Uruchomienie komputera z Logger32 do współpracy z radiostacją.
 • Dalsze działania w celu uruchomienie przemiennika OT 04.

Sekretarz Bydgoskiego Oddziału (OT04)

Polskiego Związku Krótkofalowców

      Jerzy Demyda SP2DDV