Posiedzenie Zarządu OT-04 – 26.06.2017

W dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w siedzibie Oddziału Bydgoskiego PZK  ul. Modrzewiowej 25 odbyło się posiedzenie zarządu Oddziału.

   Członkowie zarządu przedstawili najistotniejsze swoje działania od ostatniego posiedzenia. Roman Głuchowicz SP2GTJ z ramienia zarządu Oddziału 2 czerwca 2017  na zaproszenie organizatorów był gościem II Zjazdu Klubu Łączności Kryzysowej SP EmCom . Witold Błasiak SP2JBJ spotkał się z młodzieżą podbydgoskiego domu dziecka w ramach promocji naszego hobby. Piotr Eichler SP2LQP zajmował się pracami administracyjnymi oddziału, m.in. w zakresie dostosowania dokumentacji do wymogów „Instrukcji kancelaryjnej PZK”. Tomasz Rumiński SP2JAR prowadził bieżącą dokumentację księgową oddziału, w tym przygotowując dla ZG PZK wymaganą comiesięczna sprawozdawczość. Anna Mieloch SP2IM nieodpłatnie pozyskała w miejsce starych, bardzo mocno wyeksploatowanych – i nie dodających uroku siedzibie oddziału – mebli, nowe (używane, lecz w idealnym stanie): kanapę narożną, dwa fotele i meblościankę typ „Tur”. Prowadziła również prace porządkujące w dokumentacji osobowej członków oddziału.

    SP2LQP przedstawił sprawozdanie z posiedzenia ZG PZK. Ponieważ szczegółowy protokół posiedzenia jest dostępny dla członków PZK po zalogowaniu się w dziale DOWNLOAD  portalu PZK, ograniczył się do skrótowego przedstawienia spraw poruszanych na ZG, więcej czasu poświęcając najważniejszej decyzji – podniesieniu składek członkowskich od roku 2018.

   Propozycję podniesienia składek przedstawił skarbnik PZK Marek Suwalski SP5LS. Rekomendował następujące kwoty po podwyżce (bez składek na rzecz macierzystego oddziału): członek nadzwyczajny /SWL/ – 30 zł, członek zwyczajny od 71 roku życia – 90 zł, członek zwyczajny – 120 zł, członek zwyczajny do lat 20 lub uczącego się do lat 26 – 30 zł, członek wspomagający – 20 zł. Motywacją do 30-50% wzrostów składek jest fakt nieponoszenia składek od roku 2011, a w ostatnich latach nastąpił wzrost kosztów funkcjonowania Związku – rosnące opłaty, koszty utrzymania i kursy walut. Wzrost kursu wymiany franka do złotówki drastycznie zmienił wysokość kwot, które wpłacamy jako składkę do IARU. W dyskusji SP2LQP zaproponował podnoszenie składki przez trzy lata po 10 zł rocznie oraz odstąpienie od podnoszenia składki dla członków zwyczajnych, którzy ukończyli 71 rok życia. Propozycja ta została odrzucona. Ostatecznie podniesienie składek w wysokości rekomendowanej przez skarbnika PZK uchwalono stosunkiem głosów 13 za, 12 przeciw, 2 wstrzymujące się.

    W ramach przygotowań do obchodów sześćdziesięciolecia istnienia oddziału nakreślono ramy akcji dyplomowej, mającej uczcić jubileusz istnienia oddziału. Na pytanie skierowane do obecnych przedstawicieli klubów o propozycje działań dla uczczenia jubileuszu, padła odpowiedź, że kluby czekają na propozycje ze strony ZO jakie zadania mają wykonać, a ich członkowie to zrealizują.

    Ustalono, że planowane na początek lipca br. ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej, w związku z okresem wakacyjnym zostaną przeprowadzone w innym terminie.

    Zarząd oddziału zajął się również wnioskiem klubu SP2KCW o zakup zasilacza i anteny UKF klasy Diamond X-300.  Został on rozpatrzony pozytywnie, zakup dokonany będzie ze środków OPP będących na koncie OT w dyspozycji klubu. Ewentualnie brakujące środki postanowiono uzupełnić ze pięniedzy oddziałowych.

Piotr Eichler SP2LQP, sekretarz OT04