Posiedzenie Zarządu OT-04 – 30.06.2020

1. Sprawozdanie z działań członków zarządu OT

SP2JBJ:

* Podjęcie rozmów z p. Tomaszem Lewickim, szefem zabezpieczenia ppoż. Nadleśnictwa Bydgoszcz w sprawie stałego użytkowania polany Moderloch na spotkania krótkofalowców. Ze strony Nadleśnictwa jest przyzwolenie, pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa ppoż. i właściwego zachowania się na terenie leśnym (porządek w trakcie imprez, pozostawienie uprzątniętego terenu).

* Przygotowanie comiesięcznych komunikatów oddziałowych.

* Udział w pogrzebie zmarłego członka Oddziału kol. Remigiusza SP2REM.

* W połowie czerwca spotkanie w terenie (Moderloch) z młodzieżą, która szkoliła się w Oddziale do egzaminu – zajęcia praktyczne ze strojenia anten.

* Bieżące działania porządkowe w siedzibie Oddziału.

SP2LQP

* Prowadzenie bieżącej działalności organizacyjnej Oddziału.

* Przygotowanie NWZ w celu wyboru delegatów na KZD – przeprowadzenie głosowań elektronicznych w celu podjęcia koniecznych uchwał, powiadomienie członków z zachowaniem terminów statutowych o organizacji NWZ.

* Korespondencja z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy w związku z przepisami dotyczącymi pandemii w celu otrzymania opinii nt. organizacji NWZ.

* Przeprowadzenie działań związanych z odwołaniem NWZ (podjęcie uchwały zarządu i rozesłanie informacji do członków OT o odwołaniu NWZ) w związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi stanu epidemicznego na terenie Polski.

* Zgłosił się były członek Oddziału Kazimierz Kubiak SP2LKX z prośbą o pomoc w odzyskaniu pozwolenia radiowego. Pomoc taka została udzielona.

SQ2HCK:

* Bieżąca działalność skarbnika oddziału.

* Podjęcie działań w sprawie członkostwa SP2RIQ w PZK.

* Uporządkowanie spraw składkowych SP2MGW i SP2BZ – niepoprawnie zostali przez system OSEC „wyrzuceni” z systemu mimo opłacenia składki w styczniu br. – wyjaśnienie ciągłości członkostwa PZK za rok 2020.

* Zakupił wiązankę z pieniędzy Oddziału na pogrzeb SP2REM.

* W połowie czerwca spotkanie w terenie (Moderloch) z młodzieżą, która szkoliła się w Oddziale do egzaminu – zajęcia praktyczne ze strojenia anten.

* Bieżące działania porządkowe w siedzibie Oddziału (m.in. doprowadzenie do porządku okien w pomieszczeniach oddziałowych).

SP2GTJ:

* Bieżąca działalność – utrzymywanie kontaktu z członkami OT.

* Przygotowanie sprawozdania z przebiegu SPDXC 2020 w ramach OT.

2. Podsumowanie SPDX Contest 2020 – ze szczególnym uwzględnieniem stacji z OT04 – analiza. (przygotował SP2GTJ)

Udział wzięło 37 stacji z Oddziału w kilku kategoriach. Z punktu widzenia oddziału bardzo liczyła się liczba startujących, by uzyskać dobry wynik w rywalizacji oddziałowej PZK. Warto podkreślić, że kilku kolegów z Oddziału zajęło bardzo wysokie miejsca w kategoriach, w których startowali wśród stacji SP. Są to SP2GJI – 1 miejsce w kategorii SOAB PHONE LP, SP2QG – 1 miejsce w kategorii SOTB MIXED, SP2WKB – 3 miejsce w kategorii SOAB PHONE HP i SQ2DYF – 2 miejsce w kategorii SOAB MIXED QRP.

Wszystkim, którzy wzięli udział w zawodach, bardzo dziękujemy, a kolegom, którzy zajęli tak wysokie miejsca, gratulujemy! Podziękowania za zaangażowanie i udział w najstarszych zawodach organizowanych przez PZK dla startujących stacji przewidujemy wręczyć w trakcie NWZ członków Oddziału poświęconego wyborowi delegatów na KZD.

3. Informacja o akcji Bravo Bydgoszcz.

Stosowna informacja znajduje się na stronie OT.

4. Akcje zewnętrzne w okresie jesieni.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii koronawirusa liczba przedsięwzięć w terenie musiała zostać ograniczona. Dlatego zostaną zorganizowane, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, spotkania na polanie Moderloch, w Godawach i w Chabsku. SP2JBJ rozpozna możliwość zorganizowania spotkania w Silverado City w Bożejewiczkach.

5. Uchwała prezydium ZG PZK w sprawie wydawania klubom licencji SWL.

Zarząd po dyskusji stwierdził, że uchwała nie odpowiada zapisom statutu PZK i należy ustalić, czy należy ją stosować.

6. Wniosek klubu SP2PBY o wydanie licencji nasłuchowych do dyspozycji klubu.

Po przeanalizowaniu wniosku zarząd stwierdził, że statut PZK nie zawiera zapisów, które można przywołać, i na których można się oprzeć, rozpatrując wniosek klubu SP2PBY. Stąd zarząd podjął decyzję, że nie będzie procedować wniosku i takiej odpowiedzi udzieli klubowi.

7. Wybór kandydatów na KZD PZK.

Postanowiono, by najdalej do końca października 2020 przeprowadzić NWZ. Wobec trudności z przeprowadzeniem takiego spotkana postanowiono sprawdzić, czy nie można znaleźć sali, która pozwoli przeprowadzić spotkania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Postanowiono zasięgnąć informacji na UTP, czy istnieje taka możliwość.

8. Wolne wnioski, dyskusja, sprawy różne.

Skarbnik OT przedstawił sprawę kolegi SP2RIQ, który utracił członkostwo PZK w związku z wpłatami składek na wadliwe konto. Na skutek zbiegu okoliczności sytuacja ta nie została na czas wychwycona i OSEC „wyrzucił” SP2RIQ. Skarbnik poinformował o podjętych w tej sprawie działaniach. Sprawa w chwili posiedzenia zarządu nie została jeszcze rozstrzygnięta.

Wpłynął wniosek HKŁ „Emiter” o zakup namiotu-wiaty wystawowej. Ponieważ wniosek nie zawierał ani informacji, jakiego produktu zakup ma dotyczyć, ani w jakiej wysokości środki mają być wydatkowane, postanowiono skierować go do wnioskodawcy o jego uzupełnienie.

Skarbnik OT złożył wniosek o zakup 25 m kabla antenowego typu LDF4 razem z wtykami oraz dwóch anten Diamond F718 na potrzeby modernizacji przemiennika SR2BY. Zarząd jest za dokonaniem zakupu, jednak postanowiono wstrzymać się do czasu, kiedy firma sprzedająca sprowadzi drugą sztukę anteny.

Sekretarz BO PZK

Piotr Eichler SP2LQP