Posiedzenie Zarządu OT-04 – 24.08.2022

W dniu 24 sierpnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu OT-04. Poniżej prezentujemy tematy, które były poruszone podczas posiedzenia. Porządek posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Bydgoszczy OT04 …

Posiedzenie Zarządu OT-04 – 14.01.2022

W dniu 14 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu OT-04. Poniżej prezentujemy tematy, które były poruszone podczas posiedzenia. Porządek posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Bydgoszczy OT04 …

Posiedzenie Zarządu OT-04 – 30.06.2020

1. Sprawozdanie z działań członków zarządu OT SP2JBJ: * Podjęcie rozmów z p. Tomaszem Lewickim, szefem zabezpieczenia ppoż. Nadleśnictwa Bydgoszcz w sprawie stałego użytkowania polany Moderloch na spotkania krótkofalowców. Ze …

Posiedzenie Zarządu OT-04 – 29.12.2017

Podsumowanie oddziałowego spotkania wigilijnego. Przedstawił je prezes Oddziału Witek SP2JBJ. Odbyło się w restauracji „Leśna” w Bydgoszczy. Uczestniczyło w nim 25 osób. Za przybyłych seniorów koszty pokrywał oddział (4 kolegów). …

Posiedzenie Zarządu OT-04 – 4.10.2017

4 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZK. Porządek posiedzenia przewidywał: Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad. Sprawy związane z organizacją sieci łączności kryzysowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. …