Regulamin „BRAVO Bydgoszcz”


1. CEL
Upamiętnienie 100 rocznicy powrotu Bydgoszczy do macierzy.


2. ORGANIZATORZY
Organizatorami są kluby: Harcerski Klub Łączności EMITER SP2ZCI oraz Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY i Klub Krótkofalowców „Enigma” SP2PBM, Polskiego Związku Krótkofalowców.
Patronat: Bydgoski Oddział Terenowy PZK w Bydgoszczy.


3. UCZESTNICY
W akcji mogą brać udział licencjonowane amatorskie stacje klubowe i indywidualne, nadawcze i nasłuchowe zlokalizowane na terytorium Polski oraz stacje zagraniczne zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.


4. TERMIN AKCJI
Współzawodnictwo dyplomowe trwać będzie od 17 stycznia 2020 do 31 stycznia 2020.


5. PASMA I EMISJE
Stacje pracować będą na wszystkich pasmach od 160m do 4m wraz z WARCami emisjami CW, SSB, DIGI – wszystkie emisje cyfrowe niezależnie od rodzaju liczone są jako jedna i na pasmach 2m, 70cm emisją FM. Łączności przez przemienniki nie są zaliczane.


6. WYMAGANIA
Wymagania dla nadawców i stacji nasłuchowych (SWL) są identyczne. Aby nasłuch został zaliczony, znaki korespondentów muszą się zgadzać z logiem stacji okolicznościowej, a różnica w wykazanym czasie nie może być większa niż 3 minuty.
W celu uzyskania dyplomu należy uzyskać łącznie:
– 100 punktów – stacje SP,
– 50 punktów – stacje zagraniczne.
za łączności ze stacjami okolicznościowymi : HF100BY, SP100BY, SN100BY, 3Z100BY.

Stacje znajdujące się w Polsce muszą przeprowadzić obowiązkowo po 1 łączności z każdą stacją okolicznościową, a stacje spoza Polski po 1 łączności z 2 różnymi stacjami okolicznościowymi. Stacja okolicznościowa przydziela punkty dla każdej łączności na nowym paśmie lub nową emisją według klucza:
CW – 20 pkt
Fonia – 15 pkt
DIGI – 10 pkt


Rozliczenie QSO na podstawie logów stacji organizatora. Logi od korespondentów nie są wymagane, karty QSL mile widziane.

7. DYPLOMY
Elektroniczne do pobrania ze strony www.100by.ot04.pl
Nasłuchowcy chcący otrzymać dyplom powinni wysłać swoje logi pocztą elektroniczną do dnia 10 lutego 2020 roku na adres 100by@ot04.pl
Dyplomy dla nasłuchowców zostaną wysłane zwrotnie (po przesłaniu przez nich logów), pocztą elektroniczną, do 29 lutego 2020.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Postanowienia komisji akcji dyplomowej są ostateczne. Osoby odpowiedzialne za postanowienia regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych:

Witek SP2JBJ, Roman SP2DDX, Krzysztof SQ2JK.


W przypadku spraw spornych wiążące będą postanowienia ww. komisji.