Regulamin Dyplomu Jubileuszowego

60 lat Bydgoskiego Oddziału PZK

 1. Wstęp

1. Organizatorem jubileuszowych obchodów jest ,,Komitet Organizacyjny” składający się z przedstawicieli Oddziałów Terenowych PZK : OT-04,OT-26,.
2. Celem obchodów jest przybliżenie uczestnikom historii krótkofalarstwa na Ziemi Kujaw i Pomorza.
3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) ze stacjami z Oddziałów OT04, i OT 26 ( byłe województwo bydgoskie) .
4. Do dyplomu zaliczane są łączności (nasłuchy) przeprowadzone w dniach od 17.11.2017 do 17.12 2017r na dowolnym paśmie i dowolną emisją.

5. Regulamin DYPLOMU zostanie zamieszczony na stronie OT 04 – www.ot04.pl i OT 26 – www.otpzk26.org

 1. Warunki uzyskania: Nagród , Pucharów , Dyplomów

1. Do dyplomu zaliczana jest tylko jedna łączność z daną stacją (nasłuch obydwu stacji) dającą punkty do DYPLOMU bez względu na pasmo i emisję.

Obowiązkowo należy przeprowadzić łączność z co najmniej jedną stacją klubową lub okolicznościową.

Nie zaliczane są łączności przez przemienniki, cros-band, echolink i modulacją mieszaną.
2. Dla uhonorowania uczestników obchodów organizator ustala wyróżnienia w formie nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów.

 • nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar za zdobycie największej ilości punktów  dla uczestnika spoza Rejonu kujawsko-pomorskiego.
 • nagroda rzeczowa , dyplom oraz puchar za przeprowadzenie największej ilości QSO dla stacji indywidualnej pracującej z województwa kujawsko -pomorskiego (P).
 • nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar dla najlepszego nasłuchowca bez względu na miejsce zamieszkania.
 • dyplomy za zdobycie minimum wyznaczonych punktów dla wszystkich uczestników.

W przypadku równej ilości punktów zwycięzcą zostaje stacja która najszybciej przeprowadzi łączności ze stacjami okolicznościowymi organizatora.

 1. Punktacja dyplomowa

1. Stacje klubowe organizatorów:

SP2PBY; SP2PUT; SP2PBM; SP2PMK; SP2KCW; SP2KPD; SP2KJH; SP2TMT ; SP2ZAO; SP2ZCI; SP2PAQ ; SP2PIK – 10 pkt.

2. Stacje indywidualne Oddziału OT 04 oraz stacje: SP2FMN , SP2HGV,SP2EPV,SP2AQB, SP2MKZ , – 5 pkt.

3. Stacje okolicznościowe indywidualne i Klubowe – 15 pkt.

4. Niezbędna ilość punktów do zdobycia dyplomu:


Stacje z :

SP – 60 pkt
EU – 30 pkt
DX – 20 pkt

 1. Pozostałe informacje
  1. Dyplom wydawany w wersji elektronicznej przesyłany jest na adres e -mail nadawcy i jest bezpłatny.
  2. Zgłoszenie na dyplom drogą elektroniczną prosimy wysyłać do końca grudnia 2017 r na adres 60@ot04.pl Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: znak, data i czas QSO, dane osobowo-adresowe nadawcy, adres e-mail, oraz oświadczenia następującej treści; ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów akcji Dyplomowej z okazji 60 lat oddziału Bydgoskiego PZK”, podpis (Imię , Nazwisko, Znak) składającego oświadczenie.
  3. Rozliczenie obchodów oraz zakończenie wydawania dyplomów nastąpi do 28.02.2018r.
  4. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego a jego decyzje są ostateczne.
60LOT04

SP2GTJ