Skład komisji rewizyjnej O.T. PZK Bydgoszcz

Przewodniczący Wojciech Meler SP2JFFtel. 601 788 539

Członek Mikołaj Andraszewski SQ2FRQ – tel. 607 726 187

Członek Andrzej Owsiany SP2GJI – tel. 602 529 642 

Z-ca członka Joanna Bruska SP2JBA

Z-ca członka Andrzej Krupski SP2BPS

Skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrany podczas WZSW w dniu 11 września 2021 roku.