Składki członkowskie za 2024 rok nie ulegają zmianie.

Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty na rachunek bankowy zawierający w tytule wpłaty:
– imię i nazwisko osoby, której składka dotyczy,
– znak wywoławczy, osoby której składka dotyczy,
– tytuł opłacanej składki i jej rodzaj (np. składka członkowska, ulgowa, itp.),
– wskazanie okresu za jaki składka została uiszczona (np. rok …, I półrocze roku …, II rata składki za rok….).


Wykaz składek i opłat:

wpisowe dla nowych członków ZG = 0 zł
składka czł. nadzwycz. /SWL/ – 50 zł
składka członka zwyczajnego od 71 roku życia – 110 zł
składka członka zwyczajnego – 160 zł
składka ulgowa dla czł. zwyczajnego do lat 20 lub uczącego się do lat 26 – 40 zł
składka dla członka wspomagającego – 30 zł
wydanie licencji SWL przez ZO – bezpłatnie

Składki najlepiej opłacić jednorazowo, za cały rok w terminie do 14 stycznia. Można też opłacać w dwóch ratach:
w terminach do 14 stycznia i do 14 lipca.


Wpłaty na konto: 50 1140 1010 0000 3533 4800 1005

Bydgoski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców
ul. Wojska Polskiego 65A
85-635 Bydgoszcz

W TYTULE WPŁATY KONIECZNIE PROSZĘ UMIEŚCIĆ SWÓJ ZNAK!


Grzegorz, SQ2HCK