Skład zarządu O.T. PZK Bydgoszcz 

Prezes Grzegorz Kłosowski SQ2HCK – tel. 608 800 980

Sekretarz Jerzy Demyda SP2DDVtel. 513 321 616

Skarbnik Edward Kwiatkowski SP2JP – tel. 667 564 568

Członek zarządu Tomasz Różański SP2GUN

Członek zarządu Paweł Bruski SP2BP

Z-ca członka zarządu Jan Raczka SP2MKR

Z-ca członka zarządu Ireneusz Kwiatkowski SP2DKI

Skład zarządu wybrany podczas WZSW w dniu 11 września 2021 roku.

Funkcje przy ZO

QSL manager Andrzej Owsianny SP2GJI – tel. 602 529 642