Siedziba Oddziału Terenowego

ul. Wojska Polskiego 65A p. 218
85-825 Bydgoszcz

Spotkania w oddziale w pierwszy wtorek miesiąca od godziny 16:00.

Redakcja strony

Łukasz SQ2DYL – sq2dyl@gmail.com

Kontakt:

Grzegorz SQ2HCK
sq2hck@wp.pl
tel. 608 800 980