Komunikat radiowy OT04 08/2020

Informacje lokalne Oddziału Bydgoskiego PZK – sierpień 2020 r.


1. Przywitanie – Witam bardzo serdecznie Koleżanki i Kolegów słuchających „Informacji Lokalnych Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZK”. Mam nadzieję, że jesteśmy dobrze odbierani.

2. Zarząd Oddziału pragnie poinformować, że wznawiamy spotkania we wtorkowe popołudnia w siedzibie Oddziału przy ulicy Modrzewiowej 25 w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy w godzinach od 17:00 do godziny 19:30. Będzie nam bardzo miło spotkać się z Wami w gościnnych progach Oddziału.
Serdecznie zapraszamy do spotkań radiowych na pasmach UKF i wymiany doświadczeń. Duże grupy koleżeństwa spotykają się codziennie na przemienniku pałuckim 145,750 MHz – grupa Inowrocławska – godzina 9:00 czasu lokalnego oraz na częstotliwości 145,450 MHz – grupa Bydgoszczan o godzinie 21:00 czasu lokalnego.

3. W związku z pracami konserwacyjnymi budynku, na którym jest zainstalowany przemiennik SR2BG informujemy, że lokalne informacje z życia Oddziału Bydgoskiego PZK nadawać będziemy do odwołania w paśmie 2 metrów na częstotliwość 145,550 MHz w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 20:30. Serdecznie zapraszamy do słuchania informacji lokalnych opisujących wydarzenia z życia Naszego Oddziału. Zapraszamy do przesyłania swoich spostrzeżeń i opinii o informacjach. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie materiałów do emisji na falach UKF z działalności środowisk w Naszym Oddziale.

4. Polana Moderloch miejscem spotkań krótkofalowców i ich rodzin.
Kluby harcerski „Emiter” SP2ZCI i Polskiego Związku Krótkofalowców SP2PAQ zorganizowały w dniach 24-26 lipca 2020 r. na polanie Moderloch kolejne spotkanie integracyjne środowiska krótkofalowców. Popołudnie 24 lipca było dniem wytężonej pracy przy zagospodarowaniu polany. Koszenie trawy, ustawianie namiotów oraz wiaty zajęło nam sporo czasu. Postanowiliśmy przygotować drewno do rozpalenia tradycyjnego ogniska.
Polana we wczesnych godzinach porannych zaczęła tętnić życiem. Kolejno przybywający na spotkanie ustawiali sprzęt biwakowy i swoje radiostacje.
Kilka minut po godzinie 12:00 rozpoczęła się oficjalna część spotkania, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli Nadleśnictwa Bydgoszcz oraz Leśnictwa Łochowo na terenie, których znajduje się polana Moderloch. Nadleśniczego reprezentował pan Tomasz Lewicki, który został poproszony o rozpalenie ogniska. Niezawodnie zaszczycił nas swoją obecnością pan Mikołaj Nowak pełniący funkcję leśniczego. Na ręce pana Tomasza Lewickiego kolega Witold SP2JBJ przekazał grawerton z podziękowaniem dla Nadleśnictwa za okazywaną przychylność dla działań harcerzy krótkofalowców. Sekretarz Zarządu Głównego PZK kolega Piotr SP2JMR wręczył leśnikom pamiątkowy proporzec wydany z okazji 90-lecia istnienia PZK oraz książkę kol. SP4BBU. Leśników, którzy bezpośrednio sprawują opiekę i wspierają działania HKŁ „Emiter” kapituła odznaki honorowej klubu SP2ZCI przyznała odznakę klubu panom Tomaszowi Lewickiemu, Tomaszowi Falgowskiemu oraz Mikołajowi Nowakowi. Z grona uczestników klubu odznakę honorową otrzymali dh. Bogdan SP2JNV, Mikołaj SQ2FRQ.

Zdjęcie nr 1. Przekazanie grawertonu dla Nadleśnictwa Bydgoszcz
(foto. Benek SQ2PVB)

Zapraszając koleżanki i kolegów prosiliśmy, aby zaprezentowali technik pracy na pasmach radiowych, którymi aktualnie są zaabsorbowani. Koledzy Andrzej SP2CA i Edward SP2JP zapoznali nas, z pracą na przez geostacjonarnego satelity Qatar-OSCAR-100. W ramach pokazu byliśmy świadkami łączność z polany na polanę Moderloch (QSO – na odległość blisko 80 tyś. km). Dzięki OSCAR-100 jest możliwe prowadzenie łączności wąskopasmowych emisjami takimi jak SSB, CW, SSTV, PSK oraz emisji sygnałów szerokopasmowych cyfrowej telewizji amatorskiej.

Zdjęcie nr 2. Koledzy Andrzej SP2CA i Bogdan SP2JNV odpowiadają na wołanie przez OSCAR-100
(foto. Wiktor SP2RXV)

Z polany na pasmach amatorskich pracowali koledzy Robert SP2ROB, Benek SQ2PVB, Andrzej SP2CA, Edward SP2JP, Bogdan SP2JNV, Sławek SP2MSA oraz HKŁ „EMITER” SP2ZCI. W ciągu trzech dni odwiedziły nas 54 osoby.
W godzinach popołudniowych przy ognisku uczciliśmy minutą ciszy kolegę Zbyszka SP2IU w trzecią rocznicę śmierci oraz tych, którzy odeszli w ostatnich latach do „krainy wiecznych DX-ów”.

Zdjęcie nr 3. w kręgu wspominamy kol. Zbyszka SP2IU
(foto. Wiktor SP2RXV)

W niedzielę spotkanie ograniczyło się do serdecznych rozmów i zabaw dzieci, które uczestniczyły w spotkaniu. Tomasz SP2JAR opowiadał ciekawe zdarzenia ze swojego lotniczego podwórka, w których uczestniczył.  Docierające do nas informacje z Centrum Zarządzania Kryzysowego o możliwości wystąpienia burz, intensywnych opadów deszczu z możliwością opadu gradu zmusiły nas do szybszego zakończenia pobytu na polanie Moderloch.

Zdjęcie nr 4. Koleżanka Asia SP2JBA z siostrą Zuzią
(foto. Wiktor SP2RXV)

Mamy nadzieję, że osoby, które dały się namówić na spotkanie z naturą nad przepięknym Kanałem Górnonoteckim mile spędziły czas wolny ze swoimi pasjami. Spodziewamy się jeszcze tego lata zorganizować kolejne spotkania integracyjne a krąg sympatyków będzie rósł.
Tą drogą pragnę podziękować koledze Pawłowi SP2BP i jego rodzinie za oceniony wkład pracy w przygotowanie spotkania na Moderlochu i dostarczenie ze wspaniałej spiżarni przetworów, że palce lizać. Nieoceniona żona Pawła Arleta upiekła wspaniałe ciasta, którymi „opychaliśmy się”. Dziękujemy.
Leśnicy pragną przekazać nam w gospodarowanie się na polanie to i nie będzie problemy z wyborem terminu spotkania oby pogoda dopisała.
Zapraszamy i do spotkania.

Witek sp2jbj

5. W dniach 15-16 sierpnia w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku prezentowane będą pamiątki związane ze służbą żołnierzy Wojska Polskiego. Wystawę będzie można zwiedzać w godz. 12:00 od 18:00. W czasie trwania wystawy będzie pracowała stacja HF10ZPM. Zapraszamy w gościnne progi muzeum. Będzie nam miło gościć wszystkich zainteresowanych historią Wojska Polskiego.

6. W niedzielę 16 sierpnia br. o godzinie 6:00 UTC odbędą się zawody „KAMYKOWE WICI 2020”.
Regulamin ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich
KAMYKOWE WICI 2020

 1. Organizator:
 • Harcerskie Kluby Łączności „Emiter” SP2ZCI.
 1. Cel:
 • Zapoznanie uczestników zawodów z życiowym dorobkiem Aleksandra Kamińskiego.
 • Zapoznanie z działalnością harcerzy łącznościowców ZHP.
 • Podniesienie umiejętności operatorskich członków klubów.
 1. Pasma i emisje:
 • pasma 3,5 MHz na KF
 • emisje SSB (zgodnie z „Band Planem”).
 1. Uczestnicy:
 • stacje klubowe i indywidualne oraz nasłuchowe.
 1. Termin:
 • wyjątkowo w 2020 r. w dniu 16 sierpnia (niedziela) w godz. 6.00÷6:59 UTC.(czas lok. 8:00-8:59)
 1. Wywołanie w zawodach:
 • „Wywołanie w zawodach KW” na SSB.
 1. Raporty:
 • RS + numer kolejny QSO np. 59 001, stacje harcerskie dodatkowo dodają literkę „H
 1. Punktacja w zawodach:
 • stacje harcerskie przyznają po 3 pkt. na SSB;
 • stacje pozostałe przydzielają po 1 pkt. na SSB;
 1. Klasyfikacje:
 • A – stacje indywidualne,
 • B – stacje klubowe,
 • C – stacje nasłuchowe,
 • H – stacje harcerskie klubowe i indywidualne,
 • CHECKLOG
 1. Uwagi:
 • obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach;
 • łączności różnymi emisjami nie zalicza się;
 • łączności ze stacjami, które nie przyślą logów będą brane pod uwagę w przypadku przeprowadzenia minimum 10 QSO!!!

     QSO nie będzie zaliczone obu korespondentom w razie stwierdzenia:

 • źle odebranego znaku;
 • niezgodności w grupach kontrolnych;
 • braku potwierdzenia w logu korespondenta;
 • różnicy czasu przekraczającej 5 min.

     Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora.

 1. Nagrody:
 • za miejsca od 1-3 dyplomy.
 • wszyscy uczestnicy Elektroniczny Certyfikat Udziału.
 1. Zgłoszenia

      Dzienniki zawodów należy sporządzić w pliku Cabrillo i przesłać do końca sierpnia 2020 r. na adres

      e-mail: sp2jbj@wp.pl lub sp2zci@wp.pl

 1. Rozliczenie zawodów do 30 września 2020 r.
 2. Komisja sędziowska zawodów: Witek SP2JBJ, Andrzej SP2RIQ i Bogdan SP2JNV.

7. Bardzo ważne.
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy w miesiącach letnich nie organizowała egzaminów na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Zaplanowane terminy w najbliższym czasie to;
7 października br. godz. 11:00 – Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 23.

Sesje dodatkowe w okresie letnim odbędą się:
Terminy i lokalizacje sesji dodatkowych (egzaminy prowadzone w jęz. polskim):
28 sierpnia 2020 r., godz. 14:00 – Delegatura UKE w Białymstoku, ul. Warszawska 1a
29 sierpnia 2020 r., godz. 9:00 – siedziba UKE w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9

Rejestracja chętnych do wzięcia udziału w egzaminie na stronie UKE https://egzaminy.uke.gov.pl .
Poniżej pełen tekst ze strony UKE dotyczący egzaminu i terminów.
III. Egzaminy
Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez stronę: https://egzaminy.uke.gov.pl (prosimy nie używać przeglądarki Internet Explorer).
Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać przed zapisaniem się na egzamin. Wysokość opłat podana w pkt. VI, poniżej.
Na przystąpienie do egzaminu osoby niepełnoletniej, konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, wpisywana na stronie do zapisów.
Zapisy na sesje egzaminacyjne możliwe są minimum 7 dni przed terminem sesji. Osoby, po zapisaniu się na stronie, zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną. Kwalifikacja następuje w kolejności zapisów i polega na sprawdzeniu poprawności przesłanych danych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin. Każda osoba, w ciągu 3 dni roboczych, otrzymuje powiadomienie mailowe o kwalifikacji na egzamin.
Z powodu zagrożenia epidemicznego, ilość osób, egzaminowanych podczas jednej sesji jest ograniczona, ze względu na możliwości lokalowe danej siedziby UKE.
Sesje egzaminacyjne odbywają się według harmonogramu (plik u dołu strony). Sesje widoczne są w systemie zapisów na egzaminy. Jeśli dana sesja jest niewidoczna, oznacza to, że wyczerpany został limit miejsc. Nie ma wówczas możliwości zapisania się na ten egzamin.
Harmonogram na kolejny rok jest publikowany w połowie grudnia.
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (test z czterech przedmiotów) oraz ustnej z przedmiotu „Przepisy i procedury operatorskie”.
Test (indywidualny dla każdego egzaminowanego) składa się z 20 pytań, po 5 pytań z każdego przedmiotu.
Poniżej, w załącznikach, zamieszczamy materiały pomocnicze do części testowej egzaminu. Mają one za zadanie określić zakres wiedzy, wymaganej podczas egzaminu. Przy niektórych pytaniach wskazano poprawną odpowiedź. Treść poniższych pytań i odpowiedzi może odbiegać od treści pytań i odpowiedzi w testach egzaminacyjnych.
Celem egzaminu ustnego jest sprawdzenie sprawności (szybkości, płynności i poprawności) w posługiwaniu się nabytą wiedzą teoretyczną. Zakres wymaganej wiedzy praktycznej pokrywa się z informacjami zawartymi w materiale pomocniczym do egzaminu testowego i dotyczy procedur operatorskich, a w szczególności: znajomości polskiego i międzynarodowego alfabetu fonetycznego, znajomości kodu „Q”, znajomości zasad raportowania oraz umiejętności prowadzenia typowej łączności fonicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia egzaminów na stronie https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-amatorskie,3.html
Pojawił się również wykaz egzaminów, które będą organizowane przez UKE od miesiąca września do końca roku 2020. Przygotowujących się do egzaminu Koleżanki i Kolegów zapraszamy do zapoznania się z terminami egzaminów, które znajdują się w załącznikach na wyżej wskazanej stronie.

8. Wolny czas można wypełnić uczestnictwem w zawodach organizowanych w najbliższym miesiącu. Oto wykaz niektórych z nich:
a) 15 sierpnia – Zawody Warszawskie – Bitwa Warszawska 1920 (CW/SSB) – 15:00 UTC (?) kolizja – w trakcie uzgodnienia godzina zawodów
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=705
b) 16 sierpnia – Kamykowe wici (SSB) – 06:00 UTC.
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=869
c) 23 sierpnia – O Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza (CW/SSB) – 15:00 UTC,
http:// logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=819
d) 5 września – Zawody Zielonogórskie (CW/SSB) – 15:00 UTC,
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=822
e) 6 września – Zawody „Dzień Energetyka” – (CW/SSB) – 15:00 UTC,
http://sp6pcm.2ap.pl/regulamin-krajowych-zawodow-krotkofalarskich-z-
okazji-dnia-energetyka-2020/
f) 11 września – Na kluczach sztorcowych – (CW) – 17:00 UTC,
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=810
Oraz wiele innych, których regulaminy znajdują się na stronie dedykowanej zawodom logSP – adres https://logsp.pzk.org.pl/?page=news

9. Zainteresowanym podpowiadamy, że na stronie Zarządu Głównego dostępne są Komunikaty PZK. Wiele dzieje się w naszej organizacji i o podejmowanych inicjatywach środowisk krótkofalarskich z całego kraju można się tam dowiedzieć.

Dziękuję za wysłuchanie informacji i zapraszam do krótkich łączności potwierdzających słyszalność.


Zespół redakcyjny:
Witek SP2JBJ
Czytający Informacje Lokalne: Grzegorz SQ2HCK