Komunikat radiowy OT04 10/2020

  1. Przywitanie – Witam bardzo serdecznie Koleżanki i Kolegów słuchających „Informacji Lokalnych Zarządu Oddziału Bydgoskiego PZK”. Mam nadzieję, że jesteśmy dobrze odbierani. 
  2. Zarząd Oddziału pragnie poinformować, że wznawiamy spotkania we wtorkowe popołudnia w siedzibie Oddziału przy ulicy Modrzewiowej 25 w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy w godzinach od 17:00 do godziny 19:30. Będzie nam bardzo miło spotkać się z Wami w gościnnych progach Oddziału. Serdecznie zapraszamy do spotkań radiowych na pasmach UKF i wymiany doświadczeń. Duże grupy koleżeństwa spotykają się codziennie na przemienniku pałuckim 145,750 MHz – grupa Inowrocławska – godzina 9:00 czasu lokalnego oraz na częstotliwości 145,450 MHz – grupa Bydgoszczan o godzinie 21:00 czasu lokalnego. 
  1. W związku z pracami konserwacyjnymi budynku, na którym jest zainstalowany przemiennik SR2BG informujemy, że lokalne informacje z życia Oddziału Bydgoskiego PZK nadawać będziemy do odwołania w paśmie 2 metrów na częstotliwość 145,550 MHz w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 20:30. Serdecznie zapraszamy do słuchania informacji lokalnych opisujących wydarzenia z życia Naszego Oddziału. Zapraszamy do przesyłania swoich spostrzeżeń i opinii o informacjach. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie materiałów do emisji na falach UKF z działalności środowisk w Naszym Oddziale.
  2. Gościnne progi Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP w dniu 1 października gościły krótkofalowców Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Krótkofalowców. W tym dniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału Bydgoskiego PZK. Celem NWZ było wybranie delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK i ich zastępców. W trakcie zebrania kol. Witold SP2JBJ zapoznał zebranych z działalnością Zarządu Oddziału.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Bydgoskiego PZK kol. kol. na pierwszym planie Grzegorz SQ2HCK (z lewej) Krzysztof SP2KRZ (z prawej), w głębi Leszek SP2WKB

Foto. Witek SP2JBJ

Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Bydgoskiego PZK

Foto. Witek SP2KOW

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Oddziału Bydgoskiego

Polskiego Związku Krótkofalowców

w roku 2019-2020

Zarząd Oddziału Bydgoskiego PZK w ostatnich dwóch latach podejmował następujące działania w celu integracji środowiska krótkofalowców tych zrzeszonych jak również bacznie przyglądających się kolegów niebędących członkami Związku.
I. Organizacja akcji dyplomowych związanych z obchodami rocznic i świąt ważnych dla społeczności lokalnej oraz krótkofalowców:
a) Konkurs 60-lat Oddziału Bydgoskiego PZK. Konkurs przeprowadziliśmy wspólnie z Oddziałem 26 w Toruniu.
b) Akcja dyplomowa „Brvo Bydgoszcz” z okazji 100 rocznicy powrotu do Macierzy. Przez dwa tygodnie w styczniu stacje klubowe i indywidualne z Naszego Oddziału przydzielały punkty w akcji dyplomowej. Aktywna praca na pasmach naszych nadawców wywołała duże zainteresowanie konkursem. Wyrażamy podziękowanie kolegom Krzysztofowi SQ2JK i Danielowi SQ2KLU z Klubu Krótkofalowców PZK „Enigma” SP2PBM za prowadzenie logu oraz uruchomienie możliwości elektronicznego pobrania dyplomu „Bravo Bydgoszcz”.


II. Uczestnictwo koleżanek i kolegów w Zawodach SP DX Contest. Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych członków, co pozwoliło Naszemu Oddziałowi zdobyć w roku 2019 III miejsce w Polsce. Bardzo jesteśmy ciekawi, na jakiej pozycji w rankingu Oddziałów będziemy w tym roku, ponieważ wzrosła znacząco liczba uczestników z Naszego Oddziału. Za aktywność i reprezentowanie Oddziału Bydgoskiego PZK bardzo dziękujemy wszystkim biorącym udział w zawodach.


III. Po przerwie w nadawaniu Informacji Lokalnych Oddziału Bydgoskiego we wrześniu 2019 r. wznowiliśmy nadawanie „Informacji”, które przekazywane są w każdy drugi wtorek miesiąca. Przekazujemy w nich najciekawsze informacje o podjętych działaniach przez środowiska klubowe. Informacje nadawane są na przemienniku bydgoskim SR2BG częstotliwość 145,725 MHz o godz. 20:30.
W związku z pracami konserwacyjnymi na budynku, na którym znajdują się anteny przemiennika SR2BG lokalne informacje z życia Oddziału Bydgoskiego PZK nadawane są do odwołania w paśmie 2 metrów na częstotliwość 145,550 MHz.


IV. Zarząd Oddziału przeprowadził kolejne edycje Ogólnopolskich Zawodów „Urodziny miasta Bydgoszczy”. Dzięki koledze Andrzejowi SP2RIQ były sprawnie rozliczone a puchary dotarły do zwycięzców.


V. W ramach integracji środowiska krótkofalowców Zarząd organizował spotkania opłatkowo-noworoczne, które odbywały się w Bydgoszczy na Osiedlu Leśnym oraz w Inowrocławiu. W czasie spotkań mieliśmy okazję życzyć sobie sukcesów nie tylko na pasmach radiowych, ale i w życiu osobistym. Swoją obecnością uświetniali spotkania seniorzy oraz sąsiedzi, czyli koledzy z Torunia, Włocławka.


VI. Spotkania integracyjne w miejscowości Godawy na strzelnicy Stowarzyszenia „Godawianie” w miesiącu wrześniu odbyło spotkanie krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa. Współpraca nawiązana z klubem strzeleckim „Gward” zaowocowała zorganizowaniem zawodów strzeleckich. Prezentowane były również stare urządzenia nadawczo-odbiorcze używane przez brać krótkofalarską w minionym czasie. Z pobliskiego terenu pracowała na wszystkich pasmach amatorskich stacja HKŁ „Emiter”.


VII. Polana Moderloch miejscem spotkań krótkofalowców i ich rodzin.
a) W sobotę 11 lipca br. kluby: harcerski „Emiter” SP2ZCI i Polskiego Związku Krótkofalowców SP2PAQ przygotowały miejsce do spotkania integracyjnego na polanie Moderloch opodal Łochowa. Pogoda dopisała i było nas wielu.
b) Kolejne spotkanie zorganizowano w dniach 24-26 lipca 2020 r. Swoją obecnością zaszczycili nas leśnicy, którzy otrzymali podziękowania za wspaniałą współpracę od kol. sekretarza ZG PZK kol. Piotra SP2JMR i kol. Witka SP2JBJ.
c) W dniach od piątku 28 do niedzieli 30 sierpnia na polanie „Moderloch” odbyło się trzecie już w tym roku spotkanie krótkofalowców i sympatyków radiokomunikacji.

Komisja Mandatowa podczas obliczania głosów kol. kol. Roman SP2GTJ i Bogdan SP2JNV

Foto. Witek SP2KOW

PROTOKÓŁ
Komisji Mandatowej
sporządzony na Walnym Zebraniu Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK
odbytym w Bydgoszczy dnia 1 października 2020 roku.

Komisja Mandatowa w składzie:
– przewodniczący: kol. Roman Głuchowicz SP2GTJ
– członek: kol. Bogdan Bielicki SP2JNV
stwierdziła, że na 109 członków OT04 na sali o godzinie 17.15 obecnych było 22 członków oddziału – 20%, zatem zgodnie ze Statutem PZK Walne Zebranie jest prawomocne w II terminie.
Na zebraniu zgłoszono 6 kandydatów na delegatów oddziału na Krajowy Zjazd PZK
– kol. Piotr Eichler SP2LQP
– kol. Grzegorz Kłosowski SQ2HCK
– kol. Tobiasz Gondzik SP2-04-621
– kol. Łukasz Masternak SQ2DYL
– kol. Waldemar Lewandowski SP2-04-625
– kol. Krzysztof Romatowski SP2GUT
Wyniki głosowania: głosowało 22 członków, głosów ważnych 21, głosów nieważnych 1. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
– kol. Piotr Eichler SP2LQP 11
– kol. Grzegorz Kłosowski SQ2HCK 11
– kol. Tobiasz Gondzik SP2-04-621 5
– kol. Łukasz Masternak SQ2DYL 4
– kol. Waldemar Lewandowski SP2-04-625 0
– kol. Krzysztof Romatowski SP2GUT 11
W związku z otrzymaniem jednakowej liczby głosów przez 3 kandydatów zarządzono powtórne głosowanie.
Wyniki drugiego głosowania: głosowało 22 członków, głosów ważnych 21, głosów nieważnych 1. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
– kol. Piotr Eichler SP2LQP 14
– kol. Grzegorz Kłosowski SQ2HCK 11
– kol. Krzysztof Romatowski SP2GUT 17
W wyniku jednoznacznego rozstrzygnięcia wyborów Komisja Mandatowa stwierdza, że:
Delegatami Bydgoskiego Oddziału PZK na Krajowy Zjazd PZK zostali:
– kol. Piotr Eichler SP2LQP
– kol. Krzysztof Romatowski SP2GUT
Zastępcami Delegatów Bydgoskiego Oddziału PZK na Krajowy Zjazd PZK zostali:
– kol. Grzegorz Kłosowski SQ2HCK,
– kol. Tobiasz Gondzik SP2-04-621
– kol. Łukasz Masternak SQ2DYL.

5. W dniu 26 września br. w miejscowości Godawy (okolice Żnina) na strzelnicy Stowarzyszenia „Godawianie” odbyło się spotkanie integracyjne Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Krótkofalowców. W czasie spotkania na falach KF i UKF pracowała stacja Harcerskiego Klubu Łączności „EMITER” pod znakiem dodatkowym SP2ZCI
W trakcie spotkania przeprowadzono IV Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Oddziału Bydgoskiego PZK. Na rubieży otwarcia ognia zameldowało się 21 osób.

Na rubieży otwarcia ognia uczestnicy zawodów strzeleckich

Foto. Witek SP2JBJ

Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach:
Młodzież do 18 roku życia – karabinek i pistolet bocznego zapłonu. Pierwsze miejsce zdobył Hubert Gwit z wynikiem 102 pkt. II miejsce Stanisław Broda – 80 pkt. a na III miejscu uplasował się najmłodszy uczestnik zawodów Grzegorz Bruski – 71 pkt.
Kobiety – karabin kbkAK i pistolet – centralnego zapłonu I miejsce zajęła Joanna Bruska SP2JBA – wynik 136 pkt., II miejsce Agata Bruska SP2BA – wynik 63 pkt., III miejsce Emilia Kłosowska – wynik 37 pkt.
Mężczyźni – karabin kbkAK i pistolet – centralnego zapłonu wśród członków PZK – I miejsce zajął Tomasz Rumiński SP2JAR – wynik 173 pkt., II miejsce Krzysztof Gołębiewski SP2IHI – wynik 164 pkt., III miejsce Tobiasz Gondzik SP2-04-621, – wynik 151 pkt.,
Kobiety i mężczyźni – karabin kbkAK i pistolet – centralnego zapłonu uprawiający strzelectwo sportowe
Rafał Mierzwiński okazał się bezkonkurencyjny uzyskując w dwuboju 191 pkt. Na II miejscu uplasował się Robert Jakubowski z wynikiem 189 pkt. a III miejsce zajął Jacek Borowicz uzyskując 183 pkt.
Do konkurencji rodzinnej zgłosiła się tylko jedna drużyna „Michalinianie” – wynik uzyskany przez dziecko, żonę i męża dał wynik końcowy rywalizacji.
Zwycięscy poszczególnych konkurencji otrzymają puchary i dyplom a za 2 i 3 miejsca dyplomy.
Zawody obsługiwali nieodpłatnie członkowie Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo-Kolekcjonerskiego „GWARD” oraz sędziowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, którym przewodniczył pan Leszek Jaśkowiak.
Zajadając smaczną grochówkę i smalec swojski pieczony z chlebem specjalnie upieczonym na spotkanie integracyjne wspominaliśmy o naszych dokonaniach krótkofalarskich.

Uczestnicy zawodów strzeleckich po wręczeniu pucharów i dyplomów

Foto. Michał Jaśkowiak

Mamy nadzieję, że wykwintny smak grochówki z kotła woskowego długo pamiętali uczestnicy sobotniego spotkania integracyjnego Naszego Oddziału PZK.

Liczymy niezawodnie na kolejne spotkania w Godawach lub innych miejscach naszego województwa.

6. Wolny czas można wypełnić uczestnictwem w zawodach organizowanych w najbliższym miesiącu. Oto wykaz niektórych z nich:
a) 18 października – Dzień Łącznościowca (CW/SSB) 80 m – 15:00 UTC,
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=700
b) 7 listopada – Zawody Rybnickie (CW/SSB) 80/40 m – 14:00 UTC
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=779
c) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 2020 (CW/SSB) 80 m – 5:00 UTC.
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=781
d) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 2020 (CW/SSB/FM) 2 m – 19:00 UTC,
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=782

Oraz wiele innych, których regulaminy znajdują się na stronie dedykowanej zawodom logSP – adres https://logsp.pzk.org.pl/?page=news

7. Zainteresowanym podpowiadamy, że na stronie Zarządu Głównego dostępne są Komunikaty PZK. Wiele dzieje się w naszej organizacji i o podejmowanych inicjatywach środowisk krótkofalarskich z całego kraju można się tam dowiedzieć.

8. Z żałobnej karty
Józef SP2CWO

W dniu 9 września br. po krótkiej chorobie w wieku 70 lat odszedł od nas na zawsze do krainy wiecznych dx`ów Kolega Józek Czelej SP2CWO, emerytowany podpułkownik łączności Wojska Polskiego, wieloletni członek PZK. Swoją pierwszą licencję II kat. i znak SP8CWO zdobył, jako uczeń szkoły średniej. Po zakończeniu studiów w WSO WŁ w Zegrzu rozpoczął pracę zawodową w Świdwinie. Wtedy to rozpoczął swoją działalność krótkofalarską, jako SP1CWO. Jego ulubioną dziedziną stały się telegraficzne łączności z dx`ami na falach krótkich. Po przeprowadzce do Bydgoszczy na przełomie lat 80 i 90 ub. wieku ze zdwojoną siłą poświęca się swojej pasji. Józek wstępuje do klubu SP2PUT, gdzie jest jednym z jego filarów. Zawsze pogodny, uśmiechnięty i życzliwy wobec kolegów. Potrafił dobrą radą i swoim doświadczeniem wspierać młodszych i mniej doświadczonych kolegów. Rozbudował swoją stację w letnim QTH w okolicach Włodawy, nawiązywał ciekawe łączności, konstruował wzmacniacze mocy, do ostatnich chwil żył swoją pasją.
Józku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

Józek SP2CWO po swoim wyczerpującym biegu
Odbiera dyplom za trzecie miejsce

Henryk SP2BUW

Dzień 15 września to dla braci krótkofalarskiej bardzo trudny dzień. Lotem błyskawicy dotarła do nas tragiczna wiadomość, że Henryku odszedłeś od nas na zawsze. Już nie podasz swojego znaku SP2BUW na falach eteru. Uczestniczyłeś w działaniach PZK w Bydgoskim Oddziale, aktywizowałeś do pracy na pasmach radiowych kolegów z Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2PBY. Mogłeś poszczycić się wieloma łącznościami z krajami całego świata, lubiłeś prowadzić łączności foniczne i cyfrowe.
Szanowaliśmy Ciebie za to, że byłeś zawsze otwarty i życzliwy. Twoja firma „Teldat”, z wielką atencją wspierała Polski Związek Krótkofalowców znacznymi kwotami. Byłeś naszym największym sponsorem. Pomagałeś nam, także organizacyjnie pośrednicząc w kontaktach z urzędami i instytucjami centralnymi.
W dniu 29 lutego 2020 r. byłeś Kolego Henryku Gościem Honorowym uroczystości z okazji 90-lecia powstania PZK, podczas której zostałeś uhonorowany skromną pamiątką – okolicznościowym grawertonem.
Będzie brakowało nam Ciebie Kolego Henryku! Pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze! Odpoczywaj w pokoju!
Cześć Twojej pamięci!
W imieniu własnym i przyjaciół z Polskiego Związku Krótkofalowców składamy najszczersze kondolencje całej rodzinie.

Kolega Henryk SP2BUW

Dziękujemy wszystkim słuchającym naszych Informacji Lokalnych. Życzymy pogody ducha i zdrowia. Zapraszam do krótkich łączności potwierdzających słyszalność.

Zespół redakcyjny:

Witek SP2JBJ, Andrzej SP2CA

Czytający Informacje Lokalne: Grzegorz SQ2HCK