50 lat krótkofalarskiej przygody SP2GUC

Kolega Eugeniusz SP2GUC, członek naszego Oddziału Terenowego, obchodzi jubileusz 50-cio lecia pracy krótkofalarskiej.

Serdeczne gratulacje, życzymy wielu kolejnych owocnych lat radiowej przygody!

Dorobek radiowy Eugeniusza SP2GUC jest imponujący. Zapraszamy do zapoznania się z jego krótkofalarską historią.

50 lat krótkofalarskiej przygody SP2GUC

        Moja krótkofalarska przygoda zaczęła się w 1967 r. będąc uczniem szkoły podstawowej w Zalesiu. W 7 klasie szkoły podstawowej poznałem brzmienie sygnału alfabetu Morse’a, dzięki Panu Henrykowi Molskiemu, późniejszemu dyrektorowi szkoły. Bardzo mi się to spodobało. We wrześniu 1969 r. uczęszczałem do szkoły ponadpodstawowej w Chojnicach. W tym okresie czasu skierowałem swoje pierwsze kroki do klubu łączności LOK SP2KFQ w Chojnicach, gdzie pod okiem Kazimierza Domozycha SP2GOD (kierownika radiostacji klubowej), zapoznawałem się z sprzętem nadawczo-odbiorczym. Tak bardzo mnie to zainteresowało, że postanowiłem zdobyć własny znak nadawczy. Na przełomie lat 1971/1972 uczęszczałem na kurs krótkofalarski, który co drugą niedzielę odbywał się w Bydgoszczy. Przed Komisją Egzaminacyjną w Bydgoszczy dnia 4 czerwca 1972 r. zdawałem na świadectwo uzdolnienia kategorii 1 i uprawnienia operatorskie klasy A. Po zajęciach lekcyjnych dużo czasu poświęcałem pracy na radiostacji klubowej SP2KFQ pod okiem doświadczonych kolegów.

        Dnia 27 luty 1973 r. otrzymałem indywidualny znak nadawczy kategorii 1 SP2GUC wraz z legitymacją operatorską klasy A. Na wypożyczonej z klubu radiostacji RBM 1 robiłem nasłuchy na kawałku drutu jako SP2-7194/K1, zajmując w zawodach klubowych SP/K CW 3,5 MHz kilka czołowych miejsc. Nie miałem wówczas warunków na rozwieszenie anteny nadawczej. W latach 1973-1975 odbywałem zasadniczą służbę wojskową w Giżycku pracując na radiostacji dużej mocy. Wówczas to umiejętność bezbłędnego nadawania i odbioru alfabetu Morse’a w tempie 18 grup/min bardzo mi się przydała. Byłem wielokrotnie nagrodzony urlopami.                

        Dnia 3 grudnia 1975 r. na radiostacji RBM 1 emisją CW w paśmie 3.5 MHz przeprowadziłem pierwszą łączność pod moim prywatnym znakiem SP2GUC ze stacją SP2KJH z Grudziądza z op. Zbigniewem Mądrzyńskim SP2JNK. Moją pierwszą anteną nadawczą była antena G5RV a następnie DIPOL 2×19,5m; DELTA POZIOMA 3x28m; W3DZZ z trapami SP5HS. Po pewnym czasie od Ryszarda Czerwińskiego SP2IW nabyłem odbiornik Lambda 5 a od konstruktora Edmunda Pobłockiego SP2HGG nadajnik CW 3,5-28 MHz na GU50 w końcówce. Pracując aktywnie na pasmach zdobyłem dziesiątki różnych, bezpłatnych dyplomów krajowych i zagranicznych. Udawało się również bez trudu dowołać do dalekich stacji.                           

        Od 1978 r. mieszkam w Chojnicach. Miałem zamontowane następujące anteny na KF: W3DZZ, DELTA POZIOMA 3×28 m i DIPOL 2×19,5 m obie z dwoma rezonansami w paśmie 3,5 MHz ( CW-SSB), DELTA PIONOWA w paśmie 3,5 MHz, DOUBLET 2×21 m zasilany drabinką 600 omową, 12 AVQ, 14 AVQ, GP7 z krótkimi i długimi przeciwwagami, GP7DX od Waldka SP7GXP. BIG STAR-145 MHz, 5 el. QUAD-145 MHz, 9 el. YAGI-145 MHz, X-400 2m/70cm. W miesięczniku Świat Radio październik 2003 r. opublikowałem dipol i deltę z dwoma rezonansami w paśmie 3,5 MHz. W listopadzie 1984 r. od konstruktora Piotra Krzyżanowskiego SP3ABG nabyłem pierwszą wersję TRX QRP ,,TRAPER 83” CW-SSB 3,5 MHz. Na (RBM 1 i TRAPER 83) + wzm. mocy na lampach EL 34 zacząłem już wygrywać pierwsze zawody krajowe. W listopadzie 1988 r. od konstruktora Edmunda Pobłockiego SP2HGG nabyłem bardzo dobrze wykonany TRX QRP 1 wtts (CW-SSB) 3,5-28 MHz, transverter 28/144 MHz i wzm. mocy na lampie QB3/300. A potem w kolejności IC-735, IC-751A, IC-756 PRO III + wzm. mocy na lampach 4xGU50 sterowane w katodzie. Radia 2m/70 cm: FM-315, FM-ZEW, FT290R + wzm. mocy 100 wtts, następnie FT10R, IC-E2820, FT-65E. Anteny obecnie: DOUBLET, W3DZZ, GP7DX, X-400.

        Nigdy nie miałem anten kierunkowych na krótkie pasma KF. Mój potwierdzony stan podmiotów wg aktualnej krótkofalarskiej listy DXCC wynosi – 340 (krajów i wysp), a na LoTW – 336. W latach 1984-2006 pod moim znakiem SP2GUC w konkursach i zawodach krajowych zdobyłem 77 pierwszych miejsc, 32 drugich miejsc, 14 trzecich miejsc oraz wiele dalszych miejsc (osiągnięcia podaje na podstawie otrzymanych dyplomów i komunikatów klasyfikacyjnych zawodów). W klasyfikacji telegraficznej ,,CW” zawodów zdobyłem 31 pierwszych miejsc – jako najlepszy telegrafista zawodów.

        Bardzo mile wspominam wyjazdowe spotkania do organizatorów zawodów podczas których odbierałem dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Spotkałem wówczas wielu wspaniałych kolegów i zawodników. Panowała wspaniała atmosfera i szczera życzliwość. Były to dla mnie niezapomniane chwile. Niektórzy organizatorzy za uczestnictwo w zawodach wręczali lub przysyłali różnego rodzaju plakietki, proporczyki oraz odznaki, które to wraz z pucharami i nagrodami rzeczowymi tworzą u mnie teraz barwną i wspaniałą kolekcję. Do najciekawszych łączności zaliczam trzy połączenia w sierpniu 1990 r. z prezydentem Argentyny Dr Carlos S. Menem LU1SM (karty QSL otrzymane).

        Członkiem Ligi Obrony Kraju (LOK) i Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) jestem od 1969 r. Jestem również członkiem klubów: SP-DX-C; SP-CW-C; U-CW-C; SP-CC; SPOTC. Odznaczony zostałem Złotą Odznaką ,,ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LIGI OBRONY KRAJU” oraz Brązowym i Złotym Medalem ,,ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU”. Ponadto uhonorowany zostałem Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK).                                                                                        

        Przez wiele lat aktywnie uczestniczyłem w spotkaniach Podkomisji a później Komisji Łączności i Informatyki przy Zarządzie Głównym Ligi Obrony Kraju w Warszawie (ZG LOK). Byłem jednym z sędziów w wielu zawodach organizowanych przez ZG LOK i PZRS. Posiadam II stopień sędziego uprawniający mnie do sędziowania zawodów łączności LOK do szczebla międzynarodowego włącznie w konkurencjach: telegrafia, radioorientacja sportowa, wielobój łączności. Posiadam III klasę sędziego w radioorientacji sportowej z ramienia Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej (PZRS). Ukończyłem kurs obsługi urządzeń radionawigacji satelitarnej (GPS) w zastosowaniach  sportowych oraz uzyskałem uprawnienia do szkolenia zawodników oraz budowy tras zawodów z wykorzystaniem techniki GPS-z ramienia PZRS.   

        Od 1982 do 2006r. jako kierownik i główny operator radiostacji klubowej LOK SP2KFQ przeprowadziłem ponad 30000 łączności. Pod znakiem stacji SP2KFQ w latach 1985-2006 w konkursach i zawodach krajowych zdobyłem 27 pierwszych miejsc, 12 drugich miejsc, 4 trzecie miejsca oraz wiele dalszych miejsc. Do najciekawszych wygranych zawodów pod znakiem SP2KFQ zaliczam 8-razy wygranie klasyfikacji telegraficznej Mistrzostw Polski stacji klubowych SP/K 3,5 MHz CW (w tym 4-razy z tytułem Mistrzów Polski stacji klubowych), 2-razy zdobycie tytułu Mistrzów Polski stacji klubowych SP/K 144 MHz CW-SSB-FM oraz 5-razy wygranie zawodów terenowych ,,Polny Dzień”.         

        Lokalizacja klubu nie zawsze pozwalała nam na wyczynową pracę w zawodach, więc praca w większości zawodów odbywała się z mojego stałego miejsca zamieszkania albo z terenu. W klubie prowadziłem szkolenia pracy na radiostacji oraz kursy odbioru i nadawania alfabetu Morse’a. Często z okazji różnych imprez organizowanych przez władze miasta Chojnic pracowałem z terenu miasta pokazując społeczeństwu czym jest i na czym polega krótkofalarstwo. Posiadam imienne dyplomy uznania od burmistrzów miasta Chojnic oraz innych burmistrzów miast Polski. Często wraz z Prezesem klubu Ryszardem Ciesielskim SP2QVK byliśmy zapraszani przez władze miasta w Chojnicach na podsumowanie sportowe roku.                                    

        Za wzorowe szkolenie młodzieży, osiągnięcia oraz działalność na rzecz miasta i Ligi Obrony Kraju, Klub Łączności LOK SP2KFQ przy Chojnickim Domu Kultury w 1994 r. odznaczony został Medalem ,,ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU”. Sukcesy stacji  SP2GUC i SP2KFQ były często pokazywane w środkach masowego przekazu. Operatorowi Telewizji Kablowej ,,PETRUS” w Chojnicach w1993 r. wyraziłem zgodę na przeprowadzenie ze mną w domu 20 minutowego wywiadu Video. Wywiad ten został 2-krotnie wyemitowany w sieci kablowej ,,PETRUS” w Chojnicach.

        Z powodu znacznego pogorszenia stanu mojego zdrowia od 2004 r. mało czasu poświęcałem pracy na radiostacji. Zakończyłem wyczynową pracę w zawodach oraz działalność klubową i sędziowską. Po długiej przerwie pomimo dokuczliwych dolegliwości zdrowotnych, zacząłem okresowo pracować we współzawodnictwie Programów Dyplomowych w Polsce. Z upływem czasu zacząłem zajmować w nich pierwsze oraz kolejne miejsca w Polsce. Od 2018 r. jestem operatorem stacji klubowej SP2KFQ (Klub Łączności LOK) i stacji klubowej SP2YKS (Klub Łączności przy Wojskowym Klubie Sportowym ,,Chojnice”). Pracując od siebie z domu zajmuje dla klubów również czołowe miejsca w Polsce. Spełniając wymogi regulaminowe zdobyłem setki ciekawych, okolicznościowych dyplomów krajowych i zagranicznych. Stacja SP2GUC przez 50 lat przeprowadziła ponad 111000 łączności. Okresowe nasilone zmiany neurologiczne, dolegliwości innych chorób przewlekłych oraz ostatnio mocno odczuwalne, prawdopodobnie negatywne skutki uboczne po COVID-19, bardzo utrudniają normalne funkcjonowanie w życiu codziennym. W perspektywie minionego czasu uważam, że krótkofalarstwo przyniosło mi dużo radości, zadowolenia, satysfakcji z sukcesów oraz wielu wspaniałych i życzliwych przyjaciół. Mam nadzieję, że stan zdrowia pozwoli mi dalej kontynuować moją krótkofalarską przygodę.                                                                       

Ostrowski Eugeniusz SP2GUC