Akcja dyplomowa – 80. rocznica rzezi wołyńskiej

REGULAMIN AKCJI DYPLOMOWEJ

1. Cel: Upamiętnienie Wołyńskiej Rzezi na Narodzie Polskim
2. Organizatorzy:  Dobrzycki Klub Krótkofalowców SP3TYJ oraz SP9CJM będą pracowali pod znakiem  okolicznościowym SP80WON

3. Termin akcji dyplomowej:  od 10/07/2023r  do 16/07/2023 r.

4. Uczestnicy:  nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy.

5.  Pasmo i emisje: Stacje będą pracowały na pasmach  HF  emisjami SSB.

6.  Punktacja: Stacja okolicznościowa przydziela 5 pkt. Łączność ze stacją  okolicznościową organizatora należy zrobić obowiązkowo, można powtarzać codziennie. W sumie do zdobycia jest 80 pkt. A Stacje Europejskie 40 pkt., a stacje DX 1QSO wystarczy nawiązać łączność ze stacją Okolicznościową.

7. Dyplom w formie elektronicznej po zakończonej akcji będzie dostępny na stronie organizatora, proszę nie wysyłać zgłoszeń.

Wymagane jest przesłanie zgłoszenia tylko dla nasłuchowców wraz ze znakiem danej stacji i podanie w tytule proszę wpisać Dyplom Wołyń i przesłać e-maila na adres: sp3tyj@wp.pl .

8.Stacje współpracujące Organizatora: Stacje organizatora dają po 3 pkt.

– SP3TYJ op. Dariusz

-SO8DAN op. Tadeusz

-SO9H op. Jacek

9. Łączności będą potwierdzane  okolicznościową kartą QSL.  Karty QSL w formie papierowej dla kolegów zrzeszonych a dla niezrzeszonych jeżeli ktoś wyślę kopertę zwrotną ze znaczkiem na adres SP3TYJ – Dariusz Florczyk, Dobrzyca 63-330, ul. Koźmińska 35.

Zapraszamy do udziału w naszej Akcji Dyplomowej.

Życzymy miłej zabawy radiowej.

ORGANIZATORZY