Aktualizacja danych kontaktowych członków oddziału.

Zarząd Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków o uaktualnienie danych kontaktowych, tj. adresu email, numeru telefonu oraz adresu pocztowego.


Jeżeli w ostatnim czasie zmieniałaś/eś ww. dane lub nie jesteś pewna/y czy te w PZK są aktualne, to przekaż je do Prezesa Oddziału – Grzegorza SQ2HCK, email: sq2hck@wp.pl lub telefonicznie: 608 800 980.

Aktualne dane pozwolą na sprawny kontakt pomiędzy Członkami, a Zarządem.

Zarząd OT04