Aktualizacja danych w Bazie OSEC

Prosimy wszystkich członków oddziału OT04 PZK o zweryfikowanie danych zamieszczonych w bazie OSEC na stronie www.pzk.org.pl i uzupełnienie w przypadku niezgodności.

W szczególności prosimy zaktualizować adres e-mail.

Po aktualizacji danych , prosimy wysłać wiadomość z aktualnym adresem do administratora www.OT04.pl w celu aktualizacji informacji.

Jeśli dane są nieaktualne i nie mamy informacji o ich poprawieniu, nie będzie możliwe dostarczanie informatora OT04 drogą elektroniczną.

Vy 73