Informacja Prezesa OT04

Witam Koleżanki i Kolegów czytających tę informację.

Myślę że emocje już opadły, tak więc po krótce…

Odbyły się wybory i z wielkim trudem wybrano nowy zarząd OT04. Ze smutkiem stwierdzam, iż małe zainteresowanie przełożyło się na brak chętnych osób do kandydowania.

Doszło do momentu gdzie oddziałowi groziło rozwiązanie z powodu braku chętnych do objęcia funkcji w oddziale. W najlepszym razie byłby to zarząd komisaryczny na czym bardzo zależało jednemu z naszych kolegów. Każda z tych opcji skończyłaby się zdaniem całego sprzętu będącego w posiadaniu klubów i zakończeniem działalności jednego z najstarszych oddziałów w Polsce.

Na szczęście udało się zmobilizować kolegów i odsunąć zagrożenie rozwiązania oddziału.

Poniżej przedstawiam listę nowych władz OT04.

Zarząd

Prezes kol. Grzegorz Kłosowski SQ2HCK

Sekretarz kol. Jerzy Demyda SP2DDV

Skarbnik kol. Edward Kwiatkowski SP2JP

Członek zarządu kol. Tomasz Różański SP2GUN

Członek zarządu kol. Paweł Bruski SP2BP

Z-ca członka zarządu kol. Jan Rączka SP2MKR

Z-ca członka zarządu kol. Ireneusz Kwiatkowski SP2DKI

Komisja rewizyjna

Przewodniczący kol. Wojciech Meler SP2JFF

Członek kol. Mikołaj Andraszewski SQ2FRQ

Członek kol. Andrzej Owsiany SP2GJI

Z-ca członka kol. Joanna Bruska SP2JBA

Z-ca członka kol. Andrzej Krupski SP2BPS


Prezes OT04

Grzegorz SQ2HCK