Kadencja zarządu OT – jej przedłużenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W połowie lutego minęła kadencja obecnego zarządu Bydgoskiego Oddziału PZK. Liczyliśmy, że mimo niesprzyjających warunków uda się przeprowadzić Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Jeszcze w grudniu 2020 roku wydawało się, że pandemia będzie opanowana. Tak przynajmniej informowali nas wszystkich rządzący. Już nawet przed letnimi miesiącami premier „odtrąbił” zwycięstwo nad wirusem. Jak się okazało, w zupełnie nieuzasadniony sposób, i to mimo sygnałów ze strony fachowców, że do wygranej daleko. Później premier wycofał się z tego rakiem, przepraszał, ale co z tego? Mówiono nieprawdę o faktycznym stanie pandemii, a to spowodowało, że czynione założenia co do organizacji zebrań w kilkudziesięcioosobowym gronie co chwilę brały w łeb! Udało się przeprowadzić w październiku wybory delegatów na KZD. Ale to tzw. rzutem na taśmę. I tak finalnie, na 108 członków OT, udział wzięło niewiele powyżej 20 osób. To chyba najlepiej oddaje podejście do uczestnictwa w spotkaniach w obecnym czasie i obawy temu towarzyszące. Mimo że mogliśmy się 1 października spotkać w pełnym składzie Oddziału.

Wraz z upływającymi tygodniami okazywało się, że sytuacja nie jest taka dobra, jak rząd chciał ją przedstawiać. Pojawiały się sprzeczne informacje w stylu – luzujemy ograniczenia, życie wraca do normy, by po tygodniu znowu usłyszeć – katastrofa, zamykamy co się da. Poza np. stokami narciarskimi dla jednej ważnej osoby… W takiej huśtawce informacyjnej trudno było coś planować z większym wyprzedzeniem. Ale po nowym roku zaczęły pojawiać się (znowu…) sygnały, że ograniczenia zostaną poluzowane. Obecny zarząd bardzo na to liczył, zakładając, że w połowie lutego lub na początku marca będzie możliwe przeprowadzenie WZS-W i wybory nowego zarządu w OT04.  Niestety. Znowu się nie udało. Wirus zbiera ponure żniwo, rząd wprowadza kolejne ograniczenia, czasami można odnieść wrażenie, że sam nie bardzo nad tym panuje i znowu trudno o jakieś planowanie przedsięwzięć z np. miesięcznym wyprzedzeniem.

W obecnej sytuacji zarząd Oddziału, mimo upływu kadencji, funkcjonuje w oparciu o wydane wcześniej oraz na bieżąco przepisy ustaw „COVID-owych”. Główną podstawą prawną sankcjonującą taki stan rzeczy są zmiany w „Prawie o stowarzyszeniach”. Art. 10 ust 1f mówi, że jeżeli kadencja władz stowarzyszenia upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dodatkowo mamy ograniczenia co do ilości osób, które mogą się spotkać. Rozporządzenia RM przedłużające stan epidemii i wprowadzające określone ograniczenia w §26 ust. 11 nałożyły zakaz organizowania zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, których maksymalna liczba uczestników jest większa niż 5. Obecnie wszelkie próby pozyskania miejsca na przeprowadzenie WZS-W kończą się niepowodzeniem. W dotychczasowych lokalizacjach, gdzie odbywały się nasze zebrania (Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – dawny Klub POW – na ul. Sułkowskiego i Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska), odmówiono nam udostępnienia lokalu.

Zarząd Oddziału liczy, że pojawiające się ostatnio informacje o odmrożeniu pod koniec maja na szeroką skalę gospodarki okażą się wreszcie prawdziwe, luzowanie obostrzeń będzie równoznaczne ze zniesieniem ograniczeń co do możliwości organizacji zgromadzeń i zebrań. Może tym razem w czerwcu uda się WZS-W zorganizować i wreszcie przeprowadzić wybory nowego zarządu Bydgoskiego Oddziału PZK. Jako zarząd jesteśmy w stanie – jeżeli będzie do dyspozycji odpowiednie pomieszczenie, od momentu ogłoszenia takiej możliwości, zorganizować zebranie. Na razie, mimo woli organizacji WZS-W, musimy czekać do momentu odwołania stanu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego) oraz zniesienia zakazów i ograniczeń w organizacji zgromadzeń i zebrań.

Piotr Eichler SP2LQP, sekretarz BO PZK