Kamykowe Wici 2020

Regulamin

ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich

KAMYKOWE WICI 2020

 1. Organizator:
 • Harcerskie Kluby Łączności „Emiter” SP2ZCI.
 1. Cel:
 • Zapoznanie uczestników zawodów z życiowym dorobkiem Aleksandra Kamińskiego.
 • Zapoznanie z działalnością harcerzy łącznościowców ZHP.
 • Podniesienie umiejętności operatorskich członków klubów.
 1. Pasma i emisje:
 • pasma 3,5 MHz na KF
 • emisje SSB (zgodnie z „Band Planem”).
 1. Uczestnicy:
 • stacje klubowe i indywidualne oraz nasłuchowe.
 1. Termin:
 • wyjątkowo w 2020 r. w dniu 16 sierpnia (niedziela) w godz. 6.00÷6:59 UTC.(czas lok. 8:00-8:59)
 1. Wywołanie w zawodach:
 • „Wywołanie w zawodach KW” na SSB.
 1. Raporty:
 • RS + numer kolejny QSO np. 59 001, stacje harcerskie dodatkowo dodają literkę „H
 1. Punktacja w zawodach:
 • stacje harcerskie przyznają po 3 pkt. na SSB;
 • stacje pozostałe przydzielają po 1 pkt. na SSB;
 1. Klasyfikacje:
 • A – stacje indywidualne,
 • B – stacje klubowe,
 • C – stacje nasłuchowe,
 • H – stacje harcerskie klubowe i indywidualne,
 • CHECKLOG
 1. Uwagi:
 • obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach;
 • łączności różnymi emisjami nie zalicza się;
 • łączności ze stacjami, które nie przyślą logów będą brane pod uwagę w przypadku przeprowadzenia minimum 10 QSO!!!

     QSO nie będzie zaliczone obu korespondentom w razie stwierdzenia:

 • źle odebranego znaku;
 • niezgodności w grupach kontrolnych;
 • braku potwierdzenia w logu korespondenta;
 • różnicy czasu przekraczającej 5 min.

     Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora.

 1. Nagrody:
 • za miejsca od 1-3 dyplomy.
 • wszyscy uczestnicy Elektroniczny Certyfikat Udziału.
 1. Zgłoszenia

      Dzienniki zawodów należy sporządzić w pliku Cabrillo i przesłać do końca sierpnia 2020 r. na adres

      e-mail: sp2jbj@wp.pl lub sp2zci@wp.pl

 1. Rozliczenie zawodów do 30 września 2020 r.
 2. Komisja sędziowska zawodów: Witek SP2JBJ, Andrzej SP2RIQ i Bogdan SP2JNV.