Klub SP2GRO

Grupa Radio Ogrody SP2GRO to inicjatywa bydgoskich krótkofalowców, która powstała w 2022 roku jako terenowy klub bydgoskiego oddziału PZK. Tworzą ją Andrzej SP2FRY, Mariusz SQ2HCE, Emil SP2QVH i Mikołaj SQ2FRQ. W zakresie zainteresowań grupy są nowatorskie konstrukcje jak i sama praca na pasmach VHF, UHF aż do 10GHz. Ważną częścią działalności jest praca terenowa, szczególnie podczas zawodów.

Grupa nie ma charakteru „typowego” klubu a raczej formę otwartej współpracy, mającej za cel integrację środowiska regionu bydgoskiego i okolic oraz rozwój techniczny radioamatorów szczególnie w zakresie UKF oraz propagowanie aktywności na pasmach VHF, UHF i mikrofalach. Przyczyniają się do tego organizowane przez Grupę Radio Ogrody spotkania integracyjno-techniczne „Przy kawie o UKF-ie”. Do tej pory odbyły się dwa takie spotkania. Pierwsze z nich odbyło się 26 stycznia 2023 i zgromadziło około 40 uczestników. Jego celem była integracja środowiska, zapoznanie uczestników z historią powstania i działalnością grupy oraz prezentacja różnych dziedzin szeroko pojętego UKFu. Gośćmi specjalnymi byli Wojtek SP7HKK z zespołu SN7L oraz znany podróżnik Przemek SP7VC.

Kolejne spotkanie odbyło się 23 lutego 2023 na terenie Politechniki Bydgoskiej i miało już typowo techniczny charakter. Około 30 uczestników wysłuchało ciekawej prezentacji Olgierda SQ3SWF dotyczącej wielu aspektów amatorskiej łączności satelitarnej. Było trochę teorii, historii ale również informacji praktycznych oraz cennych wskazówek. Odbyła się także prezentacja różnych konstrukcji anten. Planowane są kolejne spotkania z tego cyklu, o których informacje można będzie uzyskać na facebookowej stronie Grupy Radio Ogrody lub na stronie bydgoskiego oddziału PZK (OT-04).

Emil, SP2QVH