„LoRa w krótkofalarstwie” – relacja.

„LoRa w krótkofalarstwie” – pod takim hasłem odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez nasz oddział w sali BCOPW w Bydgoszczy.

Grupa „Bydgoskie Próby Radiowe” zaprezentowała solidną dawkę historii oraz wstęp do technologii LoRa APRS.

W czterogodzinnym spotkaniu wzięło udział około 30 krótkofalowców oraz sympatyków radia.

Liczymy, że nawiązanie współpracy pomiędzy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, a Bydgoskim Oddziałem Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców w zakresie udostępnienia lokalu na potrzeby cyklicznych, otwartych spotkań radioamatorów zaowocuje kolejnymi ciekawymi tematami prelekcji.

Mamy przyjazną przestrzeń do wspólnych spotkań – wykorzystajmy to do integracji naszego radiowego środowiska.

Dlatego zachęcamy każdego z Was, Kluby czy Grupy do zaprezentowania tematów, które mogą zainteresować fanów radia.

Terminy spotkań zamieszczone są w zakładce Wydarzenia, a przy dacie planowane prezentacje:

https://ot04.pzk.org.pl/spotkania-przy-ul-gdanskiej-w…/

Do usłyszenia i spotkania!