„Mój Klub” – konkurs na wspomnienia…

W roku 2023 Klub Seniorów PZK SP OTC ogłasza konkurs na wspomnienia o tematyce krótkofalarskiej. Prosimy zatem kolegów o nadsyłanie tekstów wspomnieniowych dotyczących doświadczeń związanych z działalnością klubów LOK, PZK, ZHP oraz klubów prywatnych lub innych środowisk gdzie spotykali się krótkofalowcy.

Prosimy o nadsyłanie prac w formie plików „Word”, na adres: spotc@spotc.pzk.org.pl do dnia 01.09.2023r.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane na stronie SP OTC. W zależności od ilości nadesłanych prac, rozważana jest także publikacja książkowa.

Info: SP OTC

http://spotc.pzk.org.pl/