Pamiętamy o przyjaciołach 2021

Zbliża się listopad, miesiąc zadumy i wspomnień o tych, którzy byli dla nas ważni, a którzy od nas niestety już odeszli.

Chcąc zapalić symboliczne światełko, a tym samym godnie uczcić pamięć naszych klubowych kolegów Bolesława SP2ESH, Zbigniewa SP2IU, Ryszarda SP2IW oraz Henryka SP2BUW podobnie jak w latach poprzednich Bydgoski Klub Krótkofalowców organizuje w dniach 08.11 do 21.11.2021 akcję dyplomową  pod nazwą „PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH” edycja 2021.

W/w koledzy są wielce zasłużonymi dla naszego klubu, a właściwie dla całego środowiska krótkofalarskiego. Znani są ze swej koleżeńskości, z chęci niesienia pomocy nowym i młodszym stażem krótkofalarskim kolegom, z aktywności na pasmach amatorskich oraz ogromnego zaangażowania w pracę społeczną na rzecz naszej organizacji.

W czasie trwania akcji dyplomowej czynne będą cztery znaki okolicznościowe:

SN4ESH, SN4IU, SN3IW i SN1BUW.

Jak łatwo zauważyć sufiks każdego znaku kojarzy się z konkretnym z naszych kolegów, natomiast cyfra określa rocznicę śmierci.

Dyplom wydawany będzie w formie elektronicznej. Wszystkie łączności raz na dobę będą przesyłane do www.clublog.org , aby każdy mógł sobie sprawdzić poprawność logowania.

Regulamin akcji, link do pobierania dyplomu oraz wszelkie niezbędne informacje pojawiać się będą na naszej stronie klubowej www.sp2pby.pl .

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszej akcji dyplomowej.

Zapraszamy również wszystkich kolegów do pracy pod okolicznościowymi znakami.

Szczegóły i terminy prosimy uzgodnić z Andrzejem SP2GJI sp2gji@interia.pl lub 602 529642.

Info: SP2GJI/SP2PBY