Pamiętamy o przyjaciołach 2023.

Zbliża się listopad a z nim okres zadumy i wspomnień o bliskich i przyjaciołach, których niestety nie ma już wśród nas, a którzy byli dla nas kimś ważnym, kimś wyjątkowym. Wpisując się tę uroczystą atmosferę listopadowych dni, Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY organizuje wzorem lat ubiegłych w dniach od 06.11.2023 do 19.11.2023 akcję dyplomową pod nazwą „Pamiętamy o przyjaciołach” edycja 2023.

Akcja ta ma na celu przypomnienie środowisku krótkofalarskiemu sylwetek naszych klubowych kolegów Henryka SP2BUW, Ryszarda SP2IW, Zbigniewa SP2IU i Bolesława SP2ESH niezwykle zasłużonych dla polskiego środowiska krótkofalarskiego. Pełnili oni bowiem wiele funkcji w oddziale terenowym OT-04, w Polskim Klubie OTC oraz w Centralnym Biurze QSL. Krótki rys biograficzny każdego z nich zostanie umieszczony na stronie www.qrz.com pod profilem każdego ze znaków okolicznościowych.

W czasie trwania akcji dyplomowej czynne będą cztery znaki okolicznościowe: SN3BUW, SN5IW, SN6IU oraz SN6ESH.

Dyplom okolicznościowy wydawany będzie w formie elektronicznej PDF do pobrania ze strony klubowej www.sp2pby.pl, a dzienniki on-line będą uzupełniane raz na dobę. Wszystkie łączności będą potwierdzane kartą QSL po zakończeniu akcji dyplomowej. Regulamin akcji oraz wszelkie niezbędne informacje pojawiać się będą sukcesywnie na naszej stronie klubowej www.sp2pby.pl.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji.

Info: SP2GJI