Polana MODERLOCH 24-26 lipca 2020 r. – relacja

Kluby harcerski „Emiter” SP2ZCI i Polskiego Związku Krótkofalowców SP2PAQ zorganizowały w dniach 24-26 lipca 2020 r. na polanie Moderloch kolejne spotkanie integracyjne środowiska krótkofalowców. Popołudnie 24 lipca było dniem wytężonej pracy przy zagospodarowaniu polany. Koszenie trawy, ustawianie namiotów oraz wiaty zajęło nam sporo czasu. Postanowiliśmy przygotować drewno do rozpalenia tradycyjnego ogniska.

Polana we wczesnych godzinach porannych zaczęła tętnić życiem. Kolejno przybywający na spotkanie ustawiali sprzęt biwakowy i swoje radiostacje.

Kilka minut po godzinie 12:00 rozpoczęła się oficjalna część spotkania, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli Nadleśnictwa Bydgoszcz oraz Leśnictwa Łochowo na terenie, których znajduje się polana Moderloch.  Nadleśniczego reprezentował pan Tomasz Lewicki, który został poproszony o rozpalenie ogniska. Niezawodnie zaszczycił nas swoją obecnością pan Mikołaj Nowak pełniący funkcję leśniczego. Na ręce pana Tomasza Lewickiego kolega Witold SP2JBJ przekazał grawerton z podziękowaniem dla Nadleśnictwa za okazywaną przychylność dla działań harcerzy krótkofalowców. Sekretarz Zarządu Głównego PZK kolega Piotr SP2JMR wręczył leśnikom pamiątkowy proporzec wydany z okazji 90-lecia istnienia PZK oraz książkę kol. SP4BBU. Leśników, którzy bezpośrednio sprawują opiekę i wspierają działania HKŁ „Emiter” kapituła odznaki honorowej klubu SP2ZCI przyznała odznakę klubu panom Tomaszowi Lewickiemu, Tomaszowi Falgowskiemu oraz Mikołajowi Nowakowi. Z grona uczestników klubu odznakę honorową otrzymali dh. Bogdan SP2JNV, Mikołaj SQ2FRQ.

Przekazanie grawertonu dla Nadleśnictwa Bydgoszcz (foto. Benek SQ2PVB)

Przekazanie grawertonu dla Nadleśnictwa Bydgoszcz (foto. Benek SQ2PVB)

Zapraszając koleżanki i kolegów prosiliśmy, aby zaprezentowali technik pracy na pasmach radiowych, którymi aktualnie są zaabsorbowani. Koledzy Andrzej SP2CA i Edward SP2JP zapoznali nas, z pracą przez geostacjonarnego satelitę Qatar-OSCAR-100. W ramach pokazu byliśmy świadkami łączność z polany na polanę Moderloch (QSO – na odległość blisko 80 tyś. km). Dzięki OSCAR-100 jest możliwe prowadzenie łączności wąskopasmowych emisjami takimi jak SSB, CW, SSTV, PSK oraz emisji sygnałów szerokopasmowych cyfrowej telewizji amatorskiej.

Koledzy Andrzej SP2CA i Bogdan SP2JNV odpowiadają na wołanie przez OSCAR-100 (foto. Wiktor SP2RXV)

Z polany na pasmach amatorskich pracowali koledzy Robert SP2ROB, Benek SQ2PVB, Andrzej SP2CA, Edward SP2JP, Bogdan SP2JNV, Sławek SP2MSA oraz HKŁ „EMITER” SP2ZCI. W ciągu trzech dni odwiedziły nas 54 osoby. 

W godzinach popołudniowych przy ognisku uczciliśmy minutą ciszy kolegę Zbyszka SP2IU w trzecią rocznicę śmierci oraz tych, którzy odeszli w ostatnich latach do „krainy wiecznych DX-ów”. 

W kręgu wspominamy kol. Zbyszka SP2IU (foto. Wiktor SP2RXV)

W niedzielę spotkanie ograniczyło się do serdecznych rozmów i zabaw dzieci, które uczestniczyły w spotkaniu. Tomasz SP2JAR opowiadał ciekawe zdarzenia ze swojego lotniczego podwórka, w których uczestniczył.  Docierające do nas informacje z Centrum Zarządzania Kryzysowego o możliwości wystąpienia burz, intensywnych opadów deszczu z możliwością opadu gradu zmusiły nas do szybszego zakończenia pobytu na polanie Moderloch.

Koleżanka Asia SP2JBA z siostrą Zuzią (foto. Wiktor SP2RXV)

Mamy nadzieję, że osoby, które dały się namówić na spotkanie z naturą nad przepięknym Kanałem Górnonoteckim mile spędziły czas wolny ze swoimi pasjami. Spodziewamy się jeszcze tego lata zorganizować kolejne spotkania integracyjne, a krąg sympatyków będzie rósł. Leśnicy pragną przekazać nam w gospodarowanie polanę to i nie będzie problemu z wyborem terminu spotkania – oby pogoda dopisała.

Zapraszamy i do spotkania.

Witek sp2jbj