Prace w siedzibie oddziału

Po przeprowadzce, cały czas trwają prace organizacyjne w siedzibie oddziału w Bydgoszczy.

Dzięki pomocy Tomka SP2GUN i Tobiasza SP2BE zawieszone zostały szafki i poukładane dokumenty.

Aby usprawnić komunikację, w oddziale podłączone zostało szybkie łącze internetowe udostępnione przez sekretariat ZG PZK. Sieć została wyposażona w zarządzalny przełącznik, który w przyszłości zostanie wykorzystany do podłączenia przemiennika cyfrowego. Obecnie przemiennik jest zamontowany w klubie SP2PUT – niestety klub z wielu przyczyn nie może już funkcjonować przy Politechnice, a na dachu oddziału znajdzie się miejsce na kilka dodatkowych anten.

Poniżej zdjęcia z prowadzonych prac.