Składki 2021

Uprzejmie informuję, że składki członkowskie PZK na 2021 rok nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK, Nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku. 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółową informacją na temat składek członkowskich PZK.

Bardzo proszę o umieszczenie w tytule znaku którego dotyczy wpłata ulgi oraz za jaki okres  jest opłacana.

Skarbnik OT04 PZK SQ2HCK