SP2MKO – SK,

20. września 2023 roku w godzinach nocnych w wieku 64 lat na zawsze opuścił nasze szeregi Marek Giżyński SP2MKO, wybitny UKF -owiec, posiadający ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą chętnie dzielił się z Kolegami. Śp. Marek SP2MKO mógł także poszczycić się wielkimi osiągnięciami na pasmach powyżej 30 MHz. Był członkiem PZK, ostatnio w Toruńskim OT PZK (OT 26). W 2004 roku został odznaczony Odznaką Honorową PZK.

Po za pracą na UKF- ie Śp. Marek SP2MKO uczestniczył w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez Bydgoski OT PZK (do którego wcześniej należał) oraz działające w jego ramach kluby w tym SP2ZCI i SP2PDI. Jako pracownik Radiowego Centrum Nadawczego Programu I Polskiego Radia umożliwiał zapoznanie się z unikatową w skali Europy aparaturą oraz antenami RCN kolegom krótkofalowcom. „Wycieczki” do RCN w Solcu Kujawskim były ważnym elementem wielu spotkań krótkofalarskich.

Cześć Jego pamięci!

Info. Mariusz SQ2BNM, Piotr SP2JMR

*informacje o pogrzebie przekażemy po ich otrzymaniu.