Urodziny Miasta Bydgoszczy 2023 – wyniki wstępne


Na platformie LogSP udostępniliśmy wstępne wyniki zawodów „Urodziny Miasta Bydgoszczy 2023”.
https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=1567


Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane na adres: pzk.ot04@gmail.com w ciągu 3 dni od chwili publikacji Wstępnych wyników. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.
Łukasz, sq2dyl