Walne zebranie 2019

Szanowni członkowie oddziału.

Ponieważ informacja z przebiegu Walnego Zebrania sprawozdawczego, które odbyło się w Oddziale 16 lutego 2019 r. jest obszerna (protokół posiedzenia), zrezygnowaliśmy z zamieszczania tego jako tekstu na stronie www. Umieszczamy jako plik, który można ściągnąć i przeczytać na ekranie własnego komputera.

Poza odzwierciedleniem przebiegu zebrania, plik zawiera w swej treści również sprawozdanie prezesa Oddziału Witolda Błasiaka SSP2JBJ z działalności zarządu za okres dwóch lat. Opis przebiegu zebrania odnotowuje fakt odczytania sprawozdań z działalności klubów oddziałowych w roku 2018. Sprawozdania te zostały umieszczone na oddziałowej stronie www w dziale „Materiały OT04 – Kluby oddziału OT04”.

Piotr Eichler SP2LQP sekretarz BO PZK