Włocławskie Zawody Krótkofalarskie 2020

REGULAMIN

Włocławskich Zawodów Krótkofalarskich 2020

Organizator: Klub Krótkofalowców LOK SP2KFL we Włocławku.

Cel zawodów: doskonalenie umiejętności pracy wyczynowej w zawodach.

Uczestnicy: do udziału w zawodach zaprasza się wszystkich nadawców radiostacji indywidualnych oraz klubowych.

Termin zawodów: Niedziela 04.10.2020 godz. 6.00-6.59 UTC. (8.00-8.59 czasu lokalnego).

Częstotliwości pracy: pasmo 3,5 MHz (80 m). CW 3520 – 3560kHz, SSB 3700 – 3775kHz.

Emisje: CW i SSB. QSO mieszane cross-mode nie są dopuszczalne.

Łączności: z tą samą stacją można przeprowadzić po jednym QSO każdym rodzajem emisji.
Duplikaty, czyli łączności powtórzone tą samą emisją nie są zaliczane do punktacji , ale warto je zachować w logu.

Wywołanie w zawodach: na SSB: „wywołanie w zawodach”, na CW : „testSP”.

Wymiana raportów: uczestnicy wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS (ssb) lub RST(cw) oraz numeru QSO poczynając od 01. Numeracja łączności ciągła na SSB i CW.
Stacje organizatora podają grupę kontrolną złożoną z raportu RS (dla SSB) lub RST (dla CW) oraz literę „W”.

Punktacja: punktowane są bezbłędnie odebrane i zalogowane QSO mające odzwierciedlenie w logu korespondenta.
QSO emisją SSB – 1 pkt.
QSO emisją CW – 1 pkt.
QSO ze stacją podającą w raporcie literę „W” – 2 pkt.

QSO nie zalicza się obu stacjom w przypadku :

 • nawiązania łączności przed i po czasie zawodów ,
 • braku logu korespondenta jeśli jego znak występuje mniej niż w pięciu dziennikach,
 • rozbieżności czasu w dziennikach ponad 5 minut,
 • błędnie odebranego znaku korespondenta,
 • łączności powtórzonej,
 • błędnej grupy kontrolnej.

  Wynik końcowy: suma punktów za QSO.

  Klasyfikacje:
  kategoria A – SSB stacje pracujące emisją SSB
  kategoria B – MIX stacje pracujące emisją CW i SSB
  kategoria C – CW stacje pracujące emisją CW
  kategoria D – MIX stacje pracujące emisją CW i SSB, podające raporcie literkę „W”
  Stacje z literą „W” to członkowie i sympatycy klubu SP2KFL.

  W przypadku równej ilości punktów o kolejności w klasyfikacji decyduje mniejsza liczba błędnych QSO.

  Dzienniki: w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie Cabrillo przesyłamy na platformę „LogSP” https://logsp.pzk.org.pl/index.php
  Wszystkie logi uczestników będą uwzględnione w klasyfikacji.
  Dzienniki należy wysłać w terminie do 4 dni po zakończeniu zawodów.
  W przypadku braku możliwości przesłania logu na platformę rozliczeniową proszę o przesłanie logu w ciągu 48h na adres e-mail sp2kfl@wp.pl

  Komisja: Paweł SP2FP , Kuba SQ2HC , Edek SP2E , Grzegorz SP2OFF.
  Komisja zawodów ma prawo do interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzygania sytuacji nietypowych i nie ujętych w powyższym regulaminie. Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

  Wyniki zawodów zostaną ogłoszone poprzez platformę rozliczającą zawody „LogSP” oraz na stronie klubu www.sp2kfl.org.

  Dyplom uczestnictwa do pobrania ze strony „logSP” lub na życzenie zostanie wysłany na adres e-mail.

  Dyskwalifikacja: komisja zawodów może zdyskwalifikować uczestnika w przypadku nieprzestrzegania regulaminu oraz przepisów, nie sportowego zachowania, pracy niezgodnie z warunkami posiadanego pozwolenia.

  Uwagi końcowe: organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.

  Udział w zawodach oznacza akceptację powyższego regulaminu przez uczestnika.

  W zawodach może być używany jednocześnie tylko jeden nadajnik.

  Uczestnik akceptujący regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rozliczenia Włocławskich Zawodów Krótkofalarskich.

  Za komisję zawodów:
  Paweł Bożenda SP2FP
  Prezes klubu SP2KFL