„Wyprawa na Islandię” – spotkanie z SP7VC.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z Przemkiem SP7VC, podróżnikiem, krótkofalowcem, żeglarzem…

Tym razem Przemek opowie o swojej podróży na Islandię, a jego prelekcję będziemy mogli wysłuchać 16 kwietnia 2024 roku od godziny 17:00 w sali Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy, że w BCOPiW przy ul. Gdańskiej 5, Zarząd Oddziału organizuje cykliczne spotkania, które są dostępne dla wszystkich sympatyków radia. Plan spotkań dostępny jest w zakładce Informacje oddziałowe -> Wydarzenia -> Spotkania przy Gdańskiej.