XXVI KZD PZK

12 grudnia br., w trybie zdalnym odbył się XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, w którym na łączną liczbę 51 uprawnionych delegatów wzięło udział 47 osób, co stanowiło 92%. Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium ZG PZK.

Wybrano Prezydium w następującym składzie:

– prezes PZK – Tadeusz Pamięta SP9HQJ,

– wiceprezes PZK – Mariusz Busiło SP5ITI,

– wiceprezes PZK – Piotr Eichler SP2LQP,

– sekretarz PZK – Piotr Skrzypczak SP2JMR,

– skarbnik PZK – Jan Dąbrowski SP2JLR.

Zastępcami członka Prezydium wybrani zostali:

– Marek Kuliński – SP3AMO,

– Tomasz Mańkowski – SQ3QDM.

Wybrano Główną Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

– przewodniczący – Stanisław Leszczyna SQ2EEQ,

– wiceprzewodniczący – Krzysztof Joachimiak SQ2JK,

– sekretarz – Ireneusz Kołodziej SP6TRX,

– członek GKR – Krzysztof Kućmierz SQ2NIG,

– członek GKR – Adam Swiontek-Brzezinski SQ1GPR.

Zastępcami członka GKR zostali wybrami:

– Grzegorz Sapijaszko – SQ6W,

– Krzysztof Romatowski – SP2GUT.

Delegaci podjęli uchwałę w sprawie zmiany zapisu w Statucie PZK odnoszącym się do trybu powiadamiania delegatów na KZD PZK, zawartym w § 14 ust. 12 poprzez zastąpienie formy pisemnej na formę dokumentową na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.org.pl oraz trybu powiadamiania członków ZG PZK zawartym w § 22 ust. 6 poprzez zastąpienie formy pisemnej na formę dokumentową na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.or.pl.

Obrady sprawnie przeprowadzone przez Piotra SP2LQP trwały 10 godzin. W opinii Delegatów Zjazd należał do najbardziej udanych i panowała tu niezwykła atmosfera przyjaźni i ham spiritu.

Info: Tadeusz SP9HQJ