Zawody Urodziny Miasta Bydgoszczy 2024

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zawodów Urodziny Miasta Bydgoszczy, która w 2024 roku odbędzie się 20 kwietnia w godz. 14:00-15:59 UTC.

Zawody upamiętniają rocznicę nadania lokacji Bydgoszczy przez Króla Kazimierza III Wielkiego dnia 19 kwietnia 1346 r. w Brześciu Kujawskim oraz promują miasto Bydgoszczy i region województwa kujawsko-pomorskiego.

Przypominamy, iż do 2022 roku obowiązuje nowy regulamin zawodów – zmianie uległy przede wszystkim grupy klasyfikacyjne:

Kategorie.

Stacje z woj. Kujawsko-Pomorskiego:

A – CW

B – SSB

C – CW+SSB

Stacje spoza woj. Kujawsko-Pomorskiego:

D – CW

E – SSB

F – CW+SSB

Stacje zagraniczne:

G – CW+SSB

Stacje nasłuchowe:

H – CW+SSB

Prosimy o zwrócenie uwagi i w logach prawidłowo podać kategorię.

Rozliczenie zawodów nastąpi za pośrednictwem platformy LogSP. Tam również należy przesłać logi za pracę w zawodach.

Regulamin zawodów dostępny jest na stronie OT04: https://ot04.pzk.org.pl/zawody-urodziny-miasta-bydgoszczy/regulamin-zawodow-urodziny-miasta-bydgoszczy/

Link do zawodów na platformie LogSP: https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=1941

Zapraszamy do uczestnictwa w zawodach!