Zjazd sprawozdawczy OT04

Zarząd Oddziału Terenowego w Bydgoszczy Polskiego Związku Krótkofalowców nr. 04 zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy swoich członków w dniu 26.08.2023r. godz. 10:00 w pierwszym terminie lub 10:15 drugim terminie w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy ul. Gdańska 5.

 1. Powitanie zebranych członków Oddziału.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania członków OT04 PZK.
 3. Wybór protokolanta Walnego Zebrania członków.
 4. Sprawozdanie z dwuletniego okresu działania obecnego Zarządu.
 5. Przyjęcie „Regulaminu głosowania podczas wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK ” dla oddziałów powyżej 100 członków -2 osoby.
 6. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatur na delegatów na Zjazd Krajowy
 7. Wybór delegatów na Zjazd Krajowy PZK 2024r.
 8. Wystąpienie przedstawiciela Prezydium ZG PZK.
 9. Ogłoszenie wyników wyborów.
 10. Wolne wnioski członków Oddziału i dyskusja.
 11. Zakończenie Walnego Zjazdu Sprawozdawczego OT04 PZK.

Zarząd OT04

Bydgoszcz dn. 25.07.2023r.