Życzenia od Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Otrzymaliśmy życzenia świąteczne od Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, w którym odbywały się ostatnie Zebrania naszego oddziału.

Dziękujemy.